EU antoi raakun olojen parantamiseen Pirkanmaalla yli miljoona euroa – Yleisötilaisuus tulossa helmikuussa

Pirkanmaan Ely-keskus on aloittamassa laajan jokihelmisimpukan eli raakun elinolojen parantamishankkeen. Yksi raakkujoista sijaitsee Ylöjärvellä.
raakut, raakku, jokihelmisimpukka, kolmen helmen joet
Tällaiselta näyttää eräässä harvinaisessa, itälappilaisessa raakkujoessa. Kuvassa näkyy ainoastaan vanhempia raakkuja, ei lainkaan nuoria, vaikka niitäkin tässä pienessä purosessa on. Tämän joen raakut ovat elinvoimaisia: joessa on kymmeniä tuhansia raakkuja, ja paikoitellen jopa tuhat simpukkaa neliömetrillä. (Kuva: Panu Oulasvirta)

Kuusi vuotta kestävästä hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 23.2.2022 Hämeenkyrössä sekä etäyhteydellä kello 17-20.

Yleisötilaisuudessa kuullaan Pirkanmaan raakkujen tilanteesta ja millaisia toimia raakkujen elinolosuhteiden elvyttämiseksi on suunniteltu.

Tilaisuudessa saa esittää kysymyksiä ja ajatuksia raakuista sekä niiden elinolojen parantamisesta. Erityisesti toivotaan keskustelua jokikohtaisista yhteistyöryhmistä, joita on tarkoitus perustaa Pirkanmaalle.

Lue myös: 

Miten kaksisataa miljoonaa vuotta vanha raakku pelastuu?

Raakuille ruutia tulevaan

Myös Ruotsissa ja Virossa

EU:n LIFE-rahastosta myönnettiin syyskuussa 2021 ennätyssuuri rahoitus uhanalaisen raakun ja sen isäntäkalojen eli lohen ja taimenen elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Pirkanmaan Ely-keskus sai EU-tukea raakkujen elinolojen parantamiseen reilut miljoona euroa.

Hankkeessa kunnostetaan ja elvytetään Pirkanmaan raakkujokia, eli Turkimusojaa, Ruonanjokea ja Pinsiön-Matalusjokea ja niiden valuma-alueita. Ruonanjoki kulkee pitkän matkaa Ylöjärvellä.

Hankkeen kohteena on yhteensä 14 suurempaa jokialuetta, joilla on 69 pienempää jokea. Niistä 32 sijaitsee Pohjois- ja Länsi-Suomessa, 36 Pohjois-Ruotsissa ja yksi Virossa.

Jokiuomia ja valuma-alueita parannetaan

Jokiuomien luonnontilaisuutta parannetaan ennallistamalla koskia ja taimenen kutualueita sekä monipuolistamalla uoman virtausolosuhteita erilaisten puurakenteiden avulla.

Myös taimenen kulkua estäviä ja haittaavia vaellusesteitä poistetaan.

Jokien veden ja pohjan laatua parannetaan putkipatojen ja kosteikkojen sekä maaperän kalkitsemisen avulla.

Pinsiön Matalusjoella on tarkoitus elvyttää raakkukantaa myös tuottamalla laitosolosuhteissa jokeen palautettavia nuoria jokihelmisimpukoita.

Jokihelmisimpukka, joka on Suomen luonnon pitkäikäisin eläinlaji, voi hyvin vain muutamassa joessa Suomessa.

Näin ilmoittaudut

23.2. järjestettävä tilaisuus pidetään etänä Teams-yhteydellä. Sitä on mahdollista koronatilanteen salliessa seurata myös paikan päällä seuraavissa kohteissa:

Saskyn ammatti-instituutti Iisakissa Hämeenkyrössä (Taitokuja 3, Hämeenkyrö)

Hämeenkyrön Lavajärven Päivölässä (Komintie 215, Hämeenkyrö)

Ohjelma:

LIFE Revives -hankkeen esittely (Emmi Lehkonen /Pirkanmaan ELY)

Pirkanmaan raakkujoille suunniteltujen toimien esittely (Emmi Lehkonen /Pirkanmaan ELY)

Tietoisku: raakkujen laitoskasvatus ja raakkujen lastentarhat (Jyväskylän yliopisto)

Jokikohtaiset yhteistyöryhmät ja niiden perustaminen vuonna 2022 (Pirkanmaan ELY)

Keskustelua ja kysymyksiä

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä.

Ilmoittautumisia pyydetään 15.2.2022 mennessä.