Hyvinvointialueen valmistelu vaikeutumassa rahoituksen puutteen vuoksi – Kunnille saattaa jäädä vielä tietoteknisiä asioita hoidettavaksi, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa

Pirkanmaan hyvinvointialueen valtionrahoituksen puute vaikeuttaa merkittävästi hyvinvointialueen toimenpanoa.
Taloudellisten resurssien puute uhkaa näkyä ertenkin tietojärjestelmämuutosten tekemisessä.

Rahoituksen niukkuus vaikeuttaa erityisesti asukkaiden peruspalveluihin liittyvien tietojärjestelmämuutosten tekemistä. Perjantaina kokoontunut hyvinvointalueen väliaikainen valmistelutoimielin vetoaakin valtionhallintoon riittävän rahoituksen saamiseksi, jotta muutosta voidaan valmistella häiriöttä nykyvauhdilla.

– Tähän mennessä saadun valtion rahoituksen avulla Pirkanmaalla voidaan tehdä esimerkiksi vain osa välttämättömistä ICT-muutoksista vuoden 2023 alkuun mennessä, valmistelutoimielin toteaa tiedotteessaan.

Viime vuoden lopulla arvioitiin, että järjestämisvastuun siirtämiseen tarvittava välttämätön rahoitus on suuruudeltaan vähintään 37,4 miljoonaksi euroksi. ICT-muutokseen tarvittavaa rahoitusta Pirkanmaalle on kuitenkin myönnetty vain 14,3 miljoonaa euroa.

Asioita on jäämässä kunnille

Rahoitusvajeesta johtuen Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminta käynnistyy asukkaan ja työntekijän näkökulmasta vuonna 2023 edelleen hyvin kuntakohtaisena.

– Asukkaan palvelu- ja yhteydenottokanavat ovat jäämässä toiminnan käynnistyessä kuntakohtaisiksi, eikä palveluita voida tarjota ristiin yli kuntarajojen, tiedotteessa sanotaan.

Myös hoitotakuun uudistuksen edellyttämät muutokset yhteydenottokanaviin jäisivät nykyrahoituksella tekemättä. Sote-uudistuksen toiminnallisia hyötyjä pystyttäisiinkin kehittämään vasta ensi vuonna.

Jos rahoitustilanne ei korjaannu, kunnille jää hyvinvointialueiden toimintaan liittyvää ICT-järjestämisvastuuta, vaikka palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Esimerkiksi 9 000 työasemaa jäisivät edelleen kuntien tietoverkkoihin.

Verkkosivut kuntoon heti

Tähän mennessä saatua valtion ICT-rahoitusta kohdennetaan muun muassa asiakkaille suunnattuihin verkkosivuihin sekä henkilökunnalle suunnattuun intranet-palveluun, sillä verkkopalvelujen on toimittavat heti 1.1.2023 alkaen.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti perjantain kokouksessan, että verkkopalveluja varten hankitaan julkaisujärjestelmäksi Liferay DXP yhteistyössä osakkuusyhtiö Istekin kanssa. Ennen varsinaisen järjestelmätyön aloittamista verkkopalvelut konseptoidaan.

Ensimmäinen versio uusista internet-sivuista on tarkoitus julkaista ensi syksynä. Vuodenvaihteeseen mennessä otetaan käyttöön henkilöstön intranet. Teknisen ratkaisun hankintakustannus on lähes 300 000 euroa.

Uusi järjestelmä oli tilattava, sillä nykyiset sairaanhoitopiirin järjestelmät eivät ole käytössä kaikilla kunnilla. Tilalle piti valita uusi järjestelmä.

Valtuusto aloittaa strategiatyöllä

Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnistetty strategian esivalmistelu uudelle valtuustolle. Aluevaltuuston on tarkoitus hyväksyä hyvinvointialueen uusi strategia toukokuussa.

Tammikuussa toteutetaan luovuttavien organisaatioiden henkilöstölle ja asukkaille sähköinen kysely, jolla kerätään näkemyksiä hyvinvointialueen strategian valmisteluun.

Ensimmäinen strategia on valtuustovetoinen muutosstrategia. Sen toimintaympäristöanalyyseissä hyödynnetään olemassa olevaa materiaalia ja tietoa. Tavoitteena on myös luoda jatkuva strategiaprosessi kerran valtuustokaudessa tehtävän strategian sijaan. Toimielin valmisteli myös hyvinvointialueen organisaatiorakennetta

Viime perjantain kokouksessaan väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli myös hyvinvointialueen tulevaa organisaatiorakennetta aluevaltuustolle päätettäväksi.

Palvelutuotanto jakautuu esityksessä viiteen eri palvelulinjaan, ja nyt on ryhdytty valmistelemaan myös tarkempaa palvelulinjojen organisaatiorakennetta. Mallin työstämistä jatketaan muun muassa erillisellä työpajalla.

Organisaatiorakenteita tarvitaan jo valtuustokauden alussa muun muassa hallintosäännön ja taloussuunnitelman valmistelussa.
Väliaikainen toimielin merkitsi tiedoksi myös hallintosäännön valmistelutilanteen. Hallintosäännön valmistelu on niin ikään kesken.