Koronatodistuksen tulosteen saa tarvittaessa terveyskeskuksen toimistoista

Koronatodistuksen voi tallentaa tai tulostaa Omakannasta. Tulosteen saa tarvittaessa myös terveyskeskuksesta. (Kuva: Sanna Hillberg)

Koronatodistuksen voi tallentaa ja tulostaa itse Omakannasta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, todistustulosteen saa Ylöjärvellä terveyskeskuksen toimistoista. EU:n koronatodistus toimii koronapassina.

Näin saat todistuksen terveyskeskuksesta:

Ota hyvissä ajoin arkipäivänä yhteyttä Ylöjärven terveyskeskuksen toimistoihin ensisijaisesti soittamalla tai saapumalla paikan päälle (tällöin tulostetta saattaa joutua odottamaan).

Todistusta ei saa terveyskeskuksen päivystyksestä.