Ylöjärven yrittäjien historia digitoidaan Ylöjärven Muistin kotiseutuarkiston sivuille

Ylöjärven yrittäjät julkaisi 40-vuotisjuhlansa kunniaksi vuonna 2004 historiikin. Kirjan tekijänä oli Pentti Kallio. Nyt yritysten tarinoita kerätään digitaaliseksi historiateokseksi, joka julkistetaan Ylöjärven yrittäjien Vuoden Yrittäjä -juhlassa 20. marraskuuta.

40-vuotishistoriikki on aikoinaan kirjoitettu puheenjohtajakausiin jaotellen. Lähdeaineistona oli käytetty paljon Ylöjärven Sanomissa ja sen seuraajassa Ylöjärven Uutisissa julkaistuja, yrittäjistä, uusista liikerakennuksista tai yrityksistä kertovia juttuja. Tietoa oli saatu myös yhdistyksen toimintakertomuksista oli saatu tietoa.

Ylöjärven Yrittäjien historiikki kertoo vuosien 1964–2004 ajan yritystoiminnasta puutarhakaupungissa. Nyt historiikille saadaan ikään kuin jatkoa, kun yrittäjien ja yritysten tarinat koostetaan Ylöjärven Muistin verkkosivuille.

Vuoden 2018 syksyllä käynnistyi Ylöjärvi-Seuran Ylöjärven Muisti -projekti, jossa digitoidaan ja tarinallistetaan sekä tallennetaan Ylöjärven historiaa. Materiaalit siirretään Ylöjärven Muistin nettisivuille.

Osana tätä tallennusprojektia on nähty tärkeänä myös yritysten ja yhdistysten pienimuotoiset historiikit. Tällainen voi olla tiivis kirjoitettu kooste yrityksen tai yhdistyksen tarinasta varustettuna toiminnan ajan valokuvilla ja muilla dokumenteilla.

– Ylöjärven Yrittäjien puheenjohtaja Anu Meuronen oli huolissaan siitä, miten saadaan yrittäjien historia vuodesta 2004 kirjoitettua tähän päivään asti ja miten koko historia vuosilta1964-2020 olisi jälkipolvien luettavissa, Ylöjärven Muisti -projektin vetäjä Antero Mäkkylä kertoo.

Työryhmässä paljon kokemusta

Viime keväänä virisi ajatus tehdä seuraava historiikki digitaaliseen muotoon eli kirjoittaa, liittää kuvia ja tallentaa Ylöjärven yrittäjien tapahtumia täynnä olevat vuosikymmenet perustamisvuodesta 1964 alkaen Ylöjärven Muistin verkkosivuille. Hyvänä lähtökohtana oli tietysti vuosien 1964-2004 tapahtumista kertova Pentti Kallion historiakirja.

Yrittäjäyhdistyksestä työryhmässä ovat toimineet paljon nähneet ja kokeneet Valto Koivula, Kerttu Blom, Kirsti Parviainen ja Anu Meuronen. Ylöjärven Muistista mukana on ollut Antero Mäkkylä. Digitoimikunta on kokoontunut kuukausittain.

Digitaaliseen muotoon on siirretty rinnakkain uutta sisältöä vuodesta 2005 aina tähän päivään saakka, sekä jo kirjoitettua materiaalia vuosilta 1964-2004. Kaikki 15 puheenjohtajakautta on nyt kirjoitettu ja osa on siirretty jo myös Ylöjärven Muistin sivuille. Kuviakin on kertynyt mukavasti.

– Viimeksi saimme yrittäjien toimittaman kerran vuodessa ilmestyvän Ruljanssilehden kuvia vuodesta 2010 alkaen, Mäkkylä kertoo.

Valmis digitaalinen historiateos julkaistaan siis Ylöjärven yrittäjien Vuoden Yrittäjä -juhlassa 20. marraskuuta.

Ylöjärven Muistin sivuihin voi tutustua osoitteessa ylojarvenmuisti.ylojarviseura.net.