Ajatuksia kuntavaaleista: On mainittava se tosiasia, että eniten lehtimainontaan osallistuneet pääsivät pääsääntöisesti läpi

Ensinmäiseksi on todettava, että vaalien siirto vastoin oikeusvaltioperiaatetta taannehtivalla lainsäädännöllä on jo menetelmänä ennenkuulumaton – koronasta riippumatta.

Demokratiaan toki kuuluu, että kaikki pääsevät osallistumaan, mutta silti on eriskummallista,  että kautta maan tämän siirron ansiosta pääsi vaaleihin mukaan myös  vajaan sadan ehdokkaan voimin puolue,  joka ei ollut vaalikelpoinen alkuperäisen aikataulun mukaan ja tämäkin tietenkin osaltaan vaikutti vaalitulokseen.

Äänestysajankohdan siirto myös mitätöi jo aimmin tehdyn vaalityön, sillä merkityksellisin aika kampanjoinnissa on viimeinen kuukausi.

Median rooli myös Ylöjärvellä paikallislehden voimalla oli manipuloiva, sillä yhdenvertaisuuden näkökulmasta katsoen olisi ollut kohtuullista kutsua vaalipaneeliin kaikki vaaleihin ehdokkaita asettaneet ryhmät.

On myös mainittava se tosiasia, että eniten mm. lehtimainontaan osallistuneet pääsivät pääsääntöisesti läpi. Toki mainostaminen on vapaaehtoista, tosin varmaankin joillekkin itsetarkoitus.

Ylöjärven Uutisissa monet mielipidekirjoitukset olivat myös pelkkää henkilöiden maalittamista ilman faktaa vain väitteitä esittäen, jopa moneen kertaan nimeä toistaen. Ikävä oli huomata, että ilmapiiri on huono, eikä riitelyn aiheena ole pelkästään asiat.

Kuntalaisilla oli myös erinäisiä huolia, joista muutama nousi vaalikentällä esiin toistuvasti. Monien Kurulaisten mielestä liittyminen  Ylöjärveen  oli aikanaan virhe. Ongelmia on mm. terveydenhuollossa ja päivähoidossa. Vuorentaustaan tai ylipäätään Ylöjärvelle halutaan koirapuisto tai koirapuistoja.

Eri puolilla kaupungin sivuteitä on korjausvelkaa runsaasti ja monien mielestä olisi hienoa, jos edes liikennemerkit ja tienviitat olisivat suorassa jne.

Mielenkiintoista joskaan ei yllättävää oli todeta perussuomalaisten nousu suurimmaksi puolueeksi Ylöjärvellä. Aika näyttää saammeko täten myös ratikan heidän johdollaan.

Ovathan he jo aiemmin yksimielisesti olleet päättämässä raitiotien ratavarauksesta, sekä monista maakaupoista, joiden perusteena käytettiin raitiotiehankkeen edistämistä Tampereelta Ylöjärvelle. Olisiko jo aika sitovalle kuntalaiskyselylle aiheesta ?

Jorma Grönlund

Siivikkala