Vastine PSHP:n kokouspalkkiokirjoitukseen

Viime viikon Ylöjärven Uutisissa oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylöjärveläisen valtuutetun Markku Mäki-Ventelän pitkä kirjoitus PSHP:n päätöksistä. Valtuustossa on 61 valtuutettua, heistä neljä on Ylöjärveltä (kokoomus, vihreät, sdp ja perussuomalaiset). Ylöjärven kaupunginvaltuusto on valinnut edustajansa ja heille varajäsenet sairaanhoitopiiriin valtuustokaudeksi. Uudet valinnat tehdään heti kuntavaalien jälkeen. Kokouspalkkioesitys sai toukokuun valtuustossa taakseen 55 valtuutettua kuuden valtuutetun äänestäessä pohjaesitystä vastaan. Suuri enemmistö oli siis korotuspäätöksen perustelujen takana.

Kirjoituksessa viitataan myös ”sairaalan johtamisen ongelmiin, jotka aiheuttavat muun muassa sairauspoissaoloja ja toiminnan tehottomuutta”. Väite on outo, sillä viime vuonna SL-päivät vähenivät. Sairaanhoitopiirin palveluksessa on yli 10 000 työntekijää, joita raskas hoitotyö on etenkin viime vuoden aikana rasittanut ja koronasta johtuen sairastuttanut.

T-media on juuri julkistanut sote-alan valtakunnallisen vertailun, jossa Taysilla on Suomen yliopistosairaaloiden paras maine. Vertailussa olivat mukana kaikki isot terveyspalveluyritykset, julkiset ja kolmannen sektorin toimijat. Parempi maine tutkimuksessa on vain Coxalla, joka on osa Taysin konsernia.

Viime vuosien kehityksessä eniten on parantunut Taysin työnantajamaine, mutta myös luottamus johtamiseen ja palveluihin on lisääntynyt. Kiinnostus Taysia kohtaan työpaikkana on kasvanut.
Tays-kampuksen uudistamisohjelman kokonaissuunnitelma on tärkeä tulevaisuuden haaste. Kampuksen vanhat talot on tässä ja nyt remontoitava ja tähän projektiin liittyy myös kirjoituksessa mainittu nuorisopsykiatrian tilaongelma.

Leena Mankkinen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (sd.)