Puheenjohtajatentti, Keskustan Riitta Koskinen: ”Olen sitä mieltä, että ratikka on liian kallis ja sitä kautta Ylöjärven taloudelle kestämätön ratkaisu”

Kysyimme puolueiden Ylöjärven kunnallisjärjestöjen puheenjohtajilta vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin. Tässä jutussa on vastaajana Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Riitta Koskinen. Kaikki puheenjohtajatentit pääset lukemaan täältä.
(kuva: Kirsti Kivimäki/Kirstinkammari)

Miksi kuntavaaleissa pitäisi äänestää edustamaasi puoluetta?

– Keskusta tekee työtä sen eteen, että Ylöjärvi ottaisi huomioon erilaisten perheiden ja myös yksinasuvien tarpeet. Ja että kaupunki vastaisi myös toiveisiin usean paikan elämästä eli monikuntalaisuuden mahdollistamisesta niin, että henkilö voisi asua ja tehdä työtä esimerkiksi näin korona-aikaan mökillä siten, että tietoverkot ja infra olisivat kunnossa.

Mitkä kolme teemaa ovat puolueesi Ylöjärven yhdistykselle tärkeimmät näissä vaaleissa?

– Perheiden hyvinvointi, kuten asuminen, palvelut ja turvallisuus.

–  Järkivihreys. Ihmiset tuntevat tällä hetkellä ilmastoahdistusta ja miettivät, osaavatko he tehdä oikeita valintoja. Ahdistuksen pitäisi muuttua ilmastoinnostukseksi niin, että luotamme ihmisten kykyyn tehdä kestäviä valintoja, kuten syödä vastuullisesti tuotettua lähiruokaa, käyttää uusiutuvia kotimaisia energialähteitä ja lähijunaliikennettä sekä tehdä etätyötä.

– On myös tärkeää, että ihmiset luottavat ja osallistuvat päätöksentekoon. Tekniikkaa hyödyntämällä kaikilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua kotikaupunkinsa kehittämiseen ja päätöksentekoon paikasta riippumatta. Keskusta on esittänyt, että nuorisovaltuustolle annettaisiin suora aloiteoikeus kaupunginvaltuustoon.

Seuraava valtuusto tekee isoja ratkaisuja siitä, rakennetaanko Ylöjärvelle ratikka vai ei. Mitä mieltä olet ratikasta?

– Olen sitä mieltä, että se on liian kallis ja sitä kautta Ylöjärven taloudelle kestämätön ratkaisu. Ylöjärven mahdollisuudet saada ratikkaliikenne kannattavaksi on vielä kaukana tulevaisuudessa.

Ylöjärven asukasmäärä on kasvanut viime vuosina hitaammin kuin esimerkiksi Nokian, Kangasalan ja Lempäälän asukasmäärä. Mitä asialle pitäisi tehdä, vai riittääkö nykyinen maltillinen kasvu?

– Kyllä Ylöjärveä tulisi saada houkuttelevammaksi lapsiperheille, mutta yksi huolenaihe on se, että Ylöjärven työpaikkaomavaraisuus ei ole sillä tasolla kuin sen pitäisi olla. Jos työpaikkoja olisi enemmän, se houkuttelisi uusia asukkaita.

– Täällä pitää myös pitää infrarakenteet hyvässä kunnossa. Jos tänne tulee ratikka tai lähijuna, ne eivät palvele kuin yhtä neljäsosaa kaupungin pinta-alasta. Asukkaiden ja esimerkiksi kotipalvelun pitää pystyä käyttämään teitä ympäri vuoden niin, ettei täällä olisi auraamattomia tai huonokuntoisia tienpätkiä ja että tietoliikenneyhteydet toimivat.

Jos soteuudistus hyväksytään, siirtyvät sote-palvelut kunnilta hyvinvointialueille. Väheneekö kaupunginvaltuuston vaikutusvalta, kun taloudellisesti suurimmat ratkaisut siirtyvät siltä pois?

– Ei vähene. Kyllä kunnille jää todella paljon päätettävää, kuten sivistysasiat, tekniset palvelut, kaavoitus, rakentaminen, infran kunnossapito ja ihmisten hyvinvointia ylläpitävät palvelut.

Anna äänestäjälle pari vinkkiä siitä, miten äänestyspäätös kannattaa tehdä.

– Äänestyspäätös kannattaa tehdä oman ajatusmaailman ja elämäntilanteen mukaan, mutta suosittelen, että keskustaa pidetään hyvänä vaihtoehtona: se on kotimainen ja tavallisten perheiden asialla.

Minkälaiseen tulokseen olet puolueesi kannalta tyytyväinen Ylöjärvellä, eli montaako valtuustopaikkaa tavoittelette?

– Tavoittelemme samaa kuin viime vaaleissakin, eli seitsemää paikkaa.