Miksi nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus kaupunginvaltuustolle ei etene?

Yli vuosi sitten Keskustan Ylöjärven valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustolle aloitteen nuorisovaltuustolle annettavasta suorasta aloiteoikeudesta. Kuntalain 26§ määrittää nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista seuraavaa: ”Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee vahvasti kuntalain henkeä. Nuorilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Ylöjärven kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa sekä kuudessa lautakunnassa. Keskustan esityksestä nuorisovaltuuston edustajille on tämän valtuustokauden ajan maksettu myös asianmukainen kokouspalkkio, joka on puolet varsinaisen jäsenen kokouspalkkiosta.

Aloiteoikeus kaupunginvaltuustolle tarkoittaisi sitä, että nuorisovaltuuston aloitteet käsitellään samassa järjestyksessä kuin muut valtuustoaloitteet eli sujuvammin kuin esimerkiksi kuntalaisaloitteet. Suoran aloiteoikeuden voidaan nähdä lisäävän nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden vaikuttavuutta ja käsittelyn läpinäkyvyyttä. Aloiteoikeus on normaali käytäntö jo monessa Suomen kunnassa. Tämä selviää Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n Nuorisovaltuustoselvityksestä (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, 2019), jonka mukaan 68 prosentissa kunnista nuorisovaltuustolla on aloiteoikeus kunnanvaltuustolle.

Ylöjärvellä on aktiivisesti toimiva nuorisovaltuusto. Nuorten vaikutusmahdollisuuksia Ylöjärven kaupungin asioihin tulee edistää. Kaupungin päätökset koskevat kaikkia kaupunkilaisia, myös nuoria.

Ihmettelen suuresti, kenen pöytälaatikkoon jättämämme aloite on haudattu. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on useaan otteeseen itsekin ihmetellyt, miksi tätä aloitetta ei ole vielä käsitelty. Kaikkein luontevin ajankohta olisi myöntää nuvalle suora aloiteoikeus uuden valtuustokauden alkaessa. Toivonkin, että asian käsittely etenee ripeästi.

Riitta Koskinen
kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas