Hallituksen sote-esityksessä Ylöjärvi kuuluu jättimäiseen Pirkanmaan hyvinvointialueeseen

Suomen hallitus teki uuden esityksen soteuudistuksesta. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuun alussa. Soteuudistus tuo isoja muutoksia myös Ylöjärven sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Sote-uudistuksen uusia itsehallinnollisia alueita kutsuttaisiin nimellä hyvinvointialue. Ylöjärvi kuuluisi Pirkanmaan hyvinvointialueeseen, joka olisi maan toiseksi suurin hyvinvointialue Helsingin jälkeen. Pirkanmaan hyvinvointialueen budjetti olisi alkuvaiheessa noin 1,7 miljardia euroa ja työntekijöitä siinä olisi 17 000–18 000.

Tuoreen esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto on suunniteltava ja toteutettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin asiakkaiden tarve hyvinvointialueilla edellyttää. Palvelut olisi toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon ottaen, lähellä asiakkaita.

Hyvinvointialueilta edellytettäisiin riittävää osaamista, toimintakykyä ja valmiutta vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja niiden olisi huolehdittava asukkaidensa palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa. Alueilla olisi oltava riittävää omaa palvelutuotantoa sosiaalihuollossa sekä terveydenhuollon perustasolla ja erikoissairaanhoidossa.

Palveluja voisi edelleen hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta laajasti. Yksityiseltä palveluntuottajalta voisi hankkia esimerkiksi monia sosiaalipalveluja, kuten kotipalveluja, kotihoitoa, perhehoitoa, asumispalveluja ja laitospalveluja. Yksityistä palveluntuottajaa koskevia vaatimuksia tarkennettaisiin ja ne suhteutettaisiin hyvinvointialueen hankkimien palvelujen sisältöön ja laajuuteen.

Soteuudistuksessa toteutetaan myös perusterveydenhuollon hoitotakuu. Maakunnille luodaan kannuste toteuttaa hoitotakuuta. Palveluseteleiden käytöstä säädetään osana hoitotakuulainsäädäntöä.

Maakuntavero valmisteilla

Kuntien rahoituksen muutosten tasausjärjestelyihin liittyvän siirtymätasauksen enimmäismääräksi ehdotetaan noin 60 euroa asukasta kohden aiemman noin 100 euron sijaan. Lisäksi kuntien valtionosuusjärjestelmään on lisätty uusi kriteeri, joka on asukasmäärän kasvun lisäosa. Sillä vastataan kasvukuntien väestömäärän kasvun aiheuttamiin palvelutarpeiden lisäyksiin.

Hallitus on myös käynnistänyt valmistelun maakuntaveron käyttöönotosta. Maakuntien verotusoikeus valmistellaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Hallitus sitoutuu verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana sekä sen voimaantuloon viimeistään vuonna 2026.

Sote-tehtävien on määrä siirtyä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueiden nimi muuttuu maakunnaksi, kun esimerkiksi aluekehitystehtävät siirtyvät osaksi kokonaisuutta.

Koko uudistuksen voimaantulo vaatii eduskunnan hyväksynnän.