Avin valmiustoimikunta tiedottaa: kokoontumisrajoituksia on noudatettu hyvin ja vaikutukset näkyvät

Tiedotteessa käsitellään ajankohtaisesti muun muassa te-keskusta, sairaaloita, rippikoululeirejä ja poliisin toimintaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen valmiustoimikunta kokoontui toisen kerran 2.4.2020 vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Keski- Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.
Viikoittain kokoontuvassa alueellisessa valmiustoimikunnassa ovat mukana maakuntien varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat.

Aluehallintoviraston kokoamasta alueellisesta tilannekuvasta käy ilmi, että palvelutaso ja toimintakyky alueella on edelleen normaali. TE- toimistoihin kohdistuu nyt painetta, asiakasmäärät kasvavat ja yhteydenottojen määrä on kolminkertainen normaaliin nähden. Lisää henkilöresursseja on tulossa.

Alkutuotannossa ollaan huolissaan kausityövoiman saatavuudesta, mikä näkyy erityisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.
Pienten vesihuoltolaitosten toimintavarmuuteen koronavirustilanteen mahdollisesti pahentuessa on kiinnitetty huomiota. Kuntien paine on tällä hetkellä myös kova.

Sairaanhoitopiireissä valmiutta on varauduttu nostamaan ja tilanne on niissä rauhallinen. Hengityskoneita on riittävästi nykyskenaarioiden mukaan ja henkilökuntaa on koulutettu lisää. Rajoittamistoimenpiteiden vaikutus näkyy jo uusien tartuntojen määrien vähentymisenä ja suojavarusteita on riittävästi.

Myös pelastuslaitosten toimintavalmius on ennallaan ja kansalaisten huomiota on pyritty kiinnittämään siihen, mitä tapahtuu kotona, jotta pelastustehtävät eivät lisääntyisi kotona tapahtuvien onnettomuuksien vuoksi.

Poliisista kerrotaan, että kun kentällä hälytystehtävien määrä on vähentynyt, kotihälytysten määrä näyttää nousevan.

Kokoontumisrajoituksia noudatetaan hyvin. Alueen poliisilaitoksista osallistutaan jonkin verran myös Uudenmaan eristykseen. Rajavartiolaitoksen mukaan sisärajavalvontatarkastukset ovat sujuneet hyvin ja esimerkiksi Vaasan satamaliikenteestä valtaosa on tällä hetkellä rahtiliikennettä ja se sujuu
hyvin.

Hiippakunnat ovat valmistautuneet pääsiäisen viettoon striimaamalla jumalanpalveluksia ja iltahartauksia. Ensi kesän rippikoulujen toteuttamistapoja mietitään parhaillaan myös.

Valmiustoimikunnan puheenjohtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen totesi myös oman virastonsa puolesta, että toimintaa on pystytty jatkamaan lähes normaalisti.

– Välitämme alueen tilannekuvaa osaltamme eteenpäin. Nyt voimassa olevat meidän tekemämme päätökset, jotka liittyvät kokoontumisrajoituksiin ja oppilaitoksiin, ovat päättymässä 13.4. ja olemme valmistautuneet siihen, että päätöksille tulee jatkoa. Isoja muutoksia päätösten sisältöihin ei
odoteta olevan tulossa.
Seuraava alueellisen valmiustoimikunnan kokous pidetään 9.4.2020.

 

Alueellinen valmiustoimikunta toimii varautumisen ja alueellisen toiminnan yhteensovittamisen välineenä. Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja seurata ajankohtaisia turvallisuuskysymyksiä eri toimialoilla. Valmiustoimikunta toimii viranomaisten välisenä tiedonvaihtofoorumina valmiussuunnittelun tukemisessa ja toimivaltaisten viranomaisten johtaessa tilanteita toimialueillaan.