Kaikki Ylöjärven lastensuojelulaitokset tarkastettiin viime vuonna – Eniten haasteita oli Parkkuussa Villa Juniorissa

Avi ohjeisti viime vuonna kuntia tekemään yllätystarkastuksia lastensuojelulaitoksiin. Ylöjärvellä oli jonkin verran ongelmia esimerkiksi lääkkeiden säilytyksen ja ovien lukitsemisen kanssa. Näistä ongelmista on selvitty ohjauksella ja neuvonnalla. Villa Junior joutui kuitenkin valvontaan.
(kuva: arkisto)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) ohjeisti viime vuonna kuntia tarkastamaan kaikki alueensa lastensuojelulaitokset ilman ennakkoilmoittamista. Ylöjärvellä laitokset tarkastettiin kesäkuun loppuun mennessä.

Valvonnan näkökulmasta eniten haasteita löytyi Villa Juniorista, joka sijaitsee Ylöjärven Parkkuussa. Villa Juniorissa asiakkaina on päihteistä kärsiviä, 15-17-vuotiaita nuoria.

Villa Junior kuuluu samaan yritykseen kuin Kurussa sijaitseva Villa Hockey, joka hoitaa huumeongelmaisia 18-30-vuotiaita nuoria aikuisia.

– Villa Juniorissa on ollut alusta asti sellaista ymmärtämisen haastetta, että siellä pitää noudattaa lastensuojelulakia, joten säännöt ovat erilaiset kuin aikuisten laitoksissa, kertoo Ylöjärven kaupungilta sosiaalityön asiantuntija Päivi Katajisto.

Myös sijainti Parkkuussa on ilmeisesti aiheuttanut ongelmia henkilökunnan saatavuuden ja vaihtuvuuden kanssa.

– Vaihtuvuus on teettänyt haasteita. Lastensuojeluosaaminen ei ole ollut välttämättä tasaista koko henkilökunnan osalta, sanoo Katajisto.

Villa Junior on nyt Avin ja kaupungin valvonnassa, ja sillä oli viime vuoden loppuun asti aikaa tehdä selvitys epäkohdista.

– Avi tekee sitten päätöksensä, jatkammeko tarkkailua vai päättyykö valvonta ja onko Villa Junior saanut asiansa kuntoon.

Ylöjärvellä useita lastensuojelupaikkoja

Ylöjärvellä on kaiken kaikkiaan 63 lastensuojelupaikkaa, mikä on enemmän kuin monessa muussa Tampereen seudun kunnassa. Valtaosa Ylöjärven laitosten asiakkaista tulee kuitenkin Ylöjärven ulkopuolelta.

Ylöjärven kaupungilla on kaupungissa oma kiireellisiä sijoituksia hoitava perhetukikeskus Kiirus.

Lähinnä pitempiaikaisia sijoituksia hoitavat yksityiset tahot.

Familarilla on kaksiosastoinen lastenkoti Soppeenmäessä, Kumpuniitty Oy:lla on neljä yksikköä ja Muskettisotureilla on talo seitsemälle lapselle Ylisillä. Myös Villa Juniorilla on tilat seitsemälle lapselle.

Ovet eivät saa olla lukittuina

Muilla palveluntarjoajilla ilmeni tarkastuksissa vähemmän epäkohtia kuin Villa Juniorilla.

Ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä lukitut ovet, lääkkeiden säilytys, henkilökunnan ajantasaiset lääkeluvat ja työntekijäresurssit. Näissä ongelmissa on tuntunut riittävän se, että asioista on ohjeistettu enemmän ja niistä on keskusteltu.

Kaikki yksiköt eivät ole ymmärtäneet alun alkaen sitä, että laitoksen ovet eivät saa olla missään tilanteissa lapsille lukittuina. Eivät edes tilanteissa, joissa lasta on pakko rajoittaa esimerkiksi hänen väkivaltaisen käytöksensä tähden.

Eri alueiden Avit eivät ole ohjeistaneet asiasta samalla tavoin, mutta laki on tästä yksimielinen.

– Lainsäädäntö on sitä mieltä, että tällaisissa tilanteissa tilanteet pitää hoitaa henkilökuntaa lisäämällä. Joissakin paikoissa lapsilla on kulkulätkät, joilla he pääsevät sisään ja ulos, sanoo Katajisto.

Täysi miehitys on tärkeä

Lääkkeiden säilytys on ollut laitoksissa yleensä siltä osin kunnossa, että nuorten omista henkilökohtaisista lääkkeistä on huolehdittu asianmukaisesti.

Nykyään kaikille tarkoitettuja käsikauppalääkkeitä ei saisi kuitenkaan säilyttää yhteisesti. Jos lapsi sairastuu, hänelle pitäisi hankkia aina apteekista henkilökohtaiset särkylääkkeet, kuten Buranat.

– Tosielämässähän tällainen on haastavaa, joten tähän asiaan tulee ilmeisesti yleisesti muutos.

Ongelmia on ollut jonkin verran myös henkilökunnan määrän kanssa.

Jos yritykselle on annettu lupa pitää seitsemää lasta, henkilökuntaa pitää olla aina paikalla seitsemää lasta varten, vaikka laitoksessa olisi jollakin hetkellä vain kolme tai neljä lasta.

Tämä voi tuntua erikoiselta, mutta on paikallaan esimerkiksi kiireellisissä sijoituksissa.

– Jos laitokseen tulee esimerkiksi kiireellinen sijoitus, siihen pitää olla koko ajan valmius. Tai joskus vaikka jonkun lapsen tilanne voi huonontua äkillisesti. Monelle lapsella on aika isoja haasteita. He voivat olla vaikkapa väkivaltaisia, ja välillä lapselle pitää hankkia oma ohjaaja. Tässä työssä pitää mennä lapsi edellä, sanoo Katajisto.

Epäkohtailmoituksia ei tule paljoa

Ylöjärvellä tehdään vuodessa noin 10 huostaanottoa. Niiden lisäksi Ylöjärvellä on vuodessa noin 50 kiireellistä sijoitusta, joista osa kohdistuu samoihin lapsiin.

Lapselle ei aina löydy lapsen edun mukaista sijaishuoltopaikkaa omasta kotikunnasta, vaan paikka etsitään lapsen tarve edellä.

Lastensuojeluun tulee Katajiston mukaan melko vähän epäkohtailmoituksia.

– Kun epäkohtia ilmenee, meihin ei aina oteta yhteyttä, kuten pitäisi. Pääosa ilmoituksista tulee sijoitettujen lasten vanhemmilta. Eikä kyse ole aina epäkohdasta, vaan tyytymättömyydestä, joka voi lähteä kaukaa, jo ihan sieltä, ettei ole oltu samaa mieltä huostaanotosta.