E-resepti on aina tallessa

Apteekkari Kati Pinomaa muistuttaa, että asiakas saa lääkärin vastaanotolta mukaansa tulostetun potilasohjeen. Tiedot ovat samat kuin aikaisemmin paperisessa reseptissä. Jos resepti uusitaan eikä siihen tehdä muutoksia, potilasohje pysyy samana. Potilasohje kannattaa ottaa mukaan apteekkiin, sillä se nopeuttaa asiointia. Jos potilasohjetta ei ole mukana, lääkkeet saa myös näyttämällä esimerkiksi Kela-kortin. Kuva: Erkki Koivisto

E-resepti tai sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti.

Sähköinen lääkemääräys on yleistynyt kovaa vauhtia. Lempäälässä e-reseptiä alettiin käyttää vuonna 2012. Nyt valtaosa kaikista resepteistä on e-reseptejä.

– Yli yhdeksänkymmentä prosenttia resepteistä on tällä hetkellä sähköisiä reseptejä. Lähinnä eläinlääkereseptit ovat enää paperisia, sanoo Lempäälän Keskus Apteekin apteekkari Kati Pinomaa.

 

Vuoden 2017 alusta lähtien lääkemääräykset on pitänyt tehdä kaikissa tilanteissa pääsääntöisesti sähköisesti. Lääkäri voi tehdä lääkemääräyksen kirjallisesti tai puhelimitse jatkossakin, mikäli sähköinen määrääminen ei ole teknisen häiriön vuoksi mahdollista. Lisäksi lääkemääräyksen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse, jos lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä lääkemääräystä voi laatia sähköisesti.

Pinomaan mukaan asiakkaat ovat ottaneet e-reseptit hyvin vastaan, koska sillä koetaan olevan monia etuja perinteisiin resepteihin verrattuna.

– Pääsääntöisesti asiakkaat ovat suhtautuneet positiivisesti e-resepteihin ja olleet tyytyväisiä niiden käyttöön. He osaavat jo katsoa omien reseptiensä tilanteen, muun muassa uusittavat reseptit Kanta-palvelusta, jossa e-reseptit pysyvät aina tallessa. Ehkä vanhimmat ikäluokat kaipailevat vielä paperisia reseptejä, mutta ei heistäkään kaikki.

Sähköiset reseptit tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen. Resepti säilyy reseptikeskuksessa 2,5 vuotta. Resepti on pääsääntöisesti voimassa kaksi vuotta määräämispäivästä.

 

Asiakas voi hakea reseptinsä mistä tahansa apteekista. Kela-kortti ei ole enää pakollinen apteekeissa, vaan lääkkeet voi noutaa näyttämällä Kela-kortin sijaan myös lääkärin antamaa potilasohjetta tai henkilöllisyystodistusta. E-reseptejä noudettaessa apteekki tarkistaa oikeuden korvaukseen sähköisesti.

Lääkkeen voi noutaa myös joku muu henkilö, jolloin hänellä on oltava mukana potilasohje tai asiakkaan Kela-kortti. Toistaiseksi ei ole mahdollista hakea sähköisellä reseptillä lääkkeitä toisen puolesta toisen Euroopan maan apteekista.

 

–E-reseptejä on hankala ellei mahdoton väärentää. Reseptit ovat selkeitä. Apteekissa ei enää tarvitse tulkita lääkärin lennokasta käsialaa. Reseptit eivät joudu hukkaan tai vääriin käsiin niin kuin papereille joskus kävi. Reseptit ovat hyvin jäljitettävissä eli niistä näkee, kuka lääkäri ja missä ne on määrätty. Kaikki reseptit, myös vanhentuneet, ovat nähtävillä.

– Se auttaa lääkäriä ja myös apteekkia saamaan kokonaiskäsityksen lääkehoidosta, siinä mahdollisesti olevista päällekkäisyyksistä tai haitallisista yhteisvaikutuksista.

Lääkepakkaukseen tulostuvat tiedot sähköisestä reseptistä. Siitä voi tarkistaa reseptin voimassaoloajan ja reseptissä jäljellä olevan määrän. Sähköisen reseptin voi uusia terveydenhuollosta tai apteekista. Omia tietoja voi tarkastella Reseptikeskuksessa osoitteessa www.kanta.fi.

– Potilasturvallisuus ja tietoturvallisuus ovat parantuneet e-reseptin myötä. Reseptit eivät joudu kovin helposti vääriin käsiin tai huku tai jää lojumaan jonnekin kuten paperiset. Reseptien kokonaishallinta parantaa potilasturvallisuutta, kun sekä lääkäri että apteekki pääsevät näkemään kaikki potilaalla käytössä olevat lääkkeet ja arvioimaan lääkehoitoa kokonaisuutena, Pinomaa arvioi.

 

Digitalisaatio on tuonut nopeasti yleistyneen e-reseptin. Mikä voisi olla seuraava askel lääkemääräysten tai yleensä potilaan hoidon digitalisaation tiellä, apteekkari Kati Pinomaa?

– Ehkä mobiiliresepti, jossa asiakas voi itse lähettää lääkärin määräämän reseptin apteekkiin ja tilata lääkkeet, ja apteekki toimittaa ne noutolaatikostoon ja hoitaa lääkeneuvonnan sopivalla tavalla esimerkiksi videopuhelulla. Tämä onkin jo osittain käytössä.