Veittijärven saunan riita saa jatkoa: Naapurit valittavat Ylöjärven ympäristölautakunnan marraskuisesta saunatoiminnan jatkamista puoltavasta päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen

Yksitoista Kesäniemessä kiinteistön omistavaa henkilöä valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunnan viimemarraskuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ylöjärven Avantouimarit ry saa jatkaa saunatoimintaansa Reijo Karppisen ja Kirsi Vuorenmaan omistamalla Veittijärven saunalla (Sartsa-tilalla). Valittajat vaativat, että hallinto-oikeus kumoaa ympäristölautakunnan päätöksen, vahvistaa saunatoiminnan olevan voimassa olevan asemakaavan ja myönnetyn rakennusluvan vastaista, palauttaa asian ympäristölautakunnan käsiteltäväksi tarvittavin ohjauksin, määrää kaupallisen saunatoiminnan väliaikaisesti keskeytettäväksi ja velvoittaa kaupungin korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.
Veittijärven sauna sijaitsee Kesäniemessä, jossa sen naapureina on yksitoista muuta asuinkiinteistöä. Naapurit ovat sitä mieltä, että saunaa ylläpitävänn Ylöjärven Avantouimareiden toiminta on yritystoimintaan rinnastettavaa kaupallista toimintaa, mikä tulisi keskeyttää.

Veittijärven saunan ympärillä kehkeytynyttä kiistavyyhteä puidaan nyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

Yksitoista Kesäniementien ja Peukaloniementien varsilla Kesäniemessä kiinteistön omistavaa henkilöä on jättänyt yhteisen valituksen koskien Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunnan viimemarraskuista päätöstä asemakaavan vastaisen saunatoiminnan sallimisesta Veittijärven saunalla Kesäniemessä. Valitus koskee lisäksi lautakunnan ratkaisua käynnistää kaavapäivitys, joka sallisi saunan toiminnan nykymuodossaan.

Valittajilla on viisi vaatimusta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Ensimmäinen vaatimus on, että hallinto-oikeus kumoaa Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunnan päätöksen.

Toinen vaatimus on, että hallinto-oikeus vahvistaa kiinteistöllä Sartsa (Veittijärven sauna) harjoitettavan saunatoiminnan olevan voimassa olevan asemakaavan ja myönnetyn rakennusluvan vastaista.

Kolmantena vaatimuksena on, että hallinto-oikeus palauttaa asian ympäristölautakunnan käsiteltäväksi tarvittavin ohjauksin.

Neljäntenä vaatimuksena on, että hallinto-oikeus määrää kaupallisen saunatoiminnan väliaikaisesti keskeytettäväksi.

Viidentenä vaatimuksena on, että hallinto-oikeus velvoittaa Ylöjärven kaupungin korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen kuukauden kuluttua hallinto-oikeuden päätöksestä lukien.

Lue myös: Asianajaja saunakiistasta: kaavan vastainen toiminta lopetettava Veittijärvellä heti

Saunan naapureilla on   viisi vaatimusta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Valittajat perustelevat vaatimuksiaan sillä, että saunarakennus on aikanaan rakennettu alueella sijainneen Tampereen kaupungin ylläpitämän leirikeskuksen käyttäjiä varten, jolloin saunan käyttäjäkunta on ollut rajattu leirikeskuksen käyttäjiin.

Ylöjärven Avantouimarit ry:n aloitettua toimintansa Kesäniemessä saunarakennuksen käyttötarkoituksessa on tapahtunut naapurikiinteistöjen näkökulmasta olennainen muutos. Kaava ei mahdollista nykyistä, laajamittaiseksi paisunutta toimintaa lainkaan.

Valittajien mielestä Ylöjärven Avantouimareiden toiminta on yritystoimintaan rinnastettavaa kaupallista toimintaa. Seura hakee aktiivisesti uusia jäseniä ja ottaa jäseniksi kaikki halukkaat pyrkimyksenään kasvattaa jäsenmääräänsä. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus käyttää saunaa. Toimintaa myös mainostetaan aktiivisesti. Valittajien käsityksen mukaan saunaa myös vuokrataan eteenpäin yrityksille, yhdistyksille, seuroille sekä yksityishenkilöille.

Valittajat huomauttavat, ettei Sartsa-kiinteistön käyttäjämäärä ole omakotialueelle tyypillinen. Omakotialueella naapureiden on hyväksyttävä se, että muilla asukkailla käy tyypillisesti silloin tällöin vieraita, joiden ajoneuvo saattaa olla hetkellisesti pysäköitynä naapurin pihaan.

– Naapurikiinteistöjen näkökulmasta ei ole kestävää, että asuinkäyttöön tarkoitetulla kiinteistöllä on vuosittain jopa yli 20 000 hengen kävijämäärä, mistä aiheutuu lieveilmiöinä naapuruston kuormittuminen liikenteestä, melusta ja erilaisesta häiriökäyttäytymisestä, jota ei saunan aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvana myöskään kenenkään toimesta kontrolloida, valittajat toteavat.

Valittajien Ylöjärven kaupungilta saaman tiedon mukaan saunarakennuksen rakennuslupa on aikanaan myönnetty talousrakennukselle. Nykyinen saunatoiminta ei siten ole myöskään kiinteistölle myönnetyn rakennusluvan mukaista.

Koska Ylöjärven ympäristölautakunnan jäsenet ovat vastoin kaupungin viranhaltijoiden perusteltua päätösesitystä tehneet päätöksen sallia asemakaavan vastaisen, lainvastaisen ja rakennusluvan vastaisen toiminnan jatkuminen valittajien naapurikiinteistöllä, valittajilla on mielestään tilanteessa oikeussuojan tarve.

Lue myös muut juttumme Veittijärven saunakiistasta:

Lautakunta päätti: Veittijärven sauna jatkaa toimintaansa, alueelle haetaan kaavamuutosta

Kaupunki on konsultoinut kuntaliiton juristia siitä, onko saunatoiminta sittenkään laitonta – Veittijärven saunakiista ei ratkennut vieläkään

Juho Ojares: ”Saunakiistaan ratkaisu ja sopu kaupungin tarjoamalla korvaavalla paikalla?”

Valtakunnallinen saunayhteisö lähetti kaupungille vetoomuksen Veittijärven saunan puolesta: ”Yhteisölliset yleiset saunat ovat tärkeä ja nouseva vetovoimatekijä kunnille ja maakunnille”

Asianajaja saunakiistasta: kaavan vastainen toiminta lopetettava Veittijärvellä heti

”Olen pettynyt tilaisuuden keskusteluun” – Veittijärven saunakiistaan ei löytynyt sopua

Ylöjärveläisiltä ei heru ymmärrystä avantosaunasta valittaville naapureille: ”Häpeän näiden ilonpilaajien touhua

Veittijärven avantosauna on taas vaarassa – ”Alueella ei voida harjoittaa liiketoimintaa”, kertoo rakennustarkastaja

Lauantai-illan löylyt – Veittijärven sauna on koti yhteisölle, joka tuntee samoin