Kaavoitukseen voi vaikuttaa

Ylöjärven kaupungin ilme on jokaisen ylöjärveläisen käsissä. Mahdollisuuksia vaikuttamiseen on. Nyt eniten keskustelua on herättänyt Siivikkalan koulun pohjoispuolen asemakaava.
Vasemmalla vanha kaavaehdotus ja oikealla uusi. Oikeanpuoleinen osa asunnoista on uudessa kaavaehdotuksessa poistettu, jolloin vanha metsä säästyisi. (Kuva on koostettu Ylöjärven kaupungin materiaalista.)

Ylöjärven kaupunki aikoi kaavoittaa uutta asuinaluetta vanhan metsän päälle Siivikkalassa. Metsän hakkaaminen sai kuitenkin niin paljon vastustusta, että suunnitelmat ovat muuttuneet.
Alkuperäisestä asemakaavaehdotuksesta jätettiin 13 muistutusta. Yksi muistutuksista oli yhteismuistutus, jonka oli allekirjoittanut 452 henkilöä. Nyt ympäristölautakunta on saanut ehdotuksen, jonka mukaan asuinalueesta toteutettaisiin vain osa. Kansaa on siis kuultu.
Tällä hetkellä ylöjärveläisille nähtävillä on viisi kaavaa.

Yksi näistä on Soppeenmäen kerrostaloalueen asemakaavan muutos. Tämän kaavan luulisi herättävän edes vähän mielenkiintoa, koska alueella asuu paljon ihmisiä ja alue on monille kovin tuttu. Kaavamuutosalue sijaitsee Mastontien ja Seijantien rajaamalla alueella.
Lähtökohtaisesti tämänkin kaavan tavoitteena on kehittää alueesta korkeatasoinen asuinrakennusten alue. Eli tutusta kerrostaloalueesta on tavoite tehdä entistä viihtyisämpi.

Mastontien ja Erkontien rajaamalle paikoitusalueelle on osoitettu 2 500 neliömetrin rakennusoikeudet kahdelle kerrostalolle. Asemakaavan toteutuessa se lisää kerrostaloalueen asukasmäärää mahdollisesti noin 120 henkilöllä. Alueen lisärakentamisesta on kiinnostunut Arkta Rakennuttajat Oy.

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireille tulosta kaavan hyväksymiseen. Merkittävissä kaavoissa prosessi on tavallista laajempi ja osallistumismahdollisuuksia on enemmän.
Kaupungin kaavoitushankkeita kannattaa seurata ja nähtävillä oleviin kaavoihin kannattaa tutustua. Ja mielipiteensä voi aina kertoa.

Lue myös:

Siivikkalan vanha metsä pelastunee koulun ja asukkaiden käyttöön – uusi kaavaehdotus on ympäristölautakunnan käsittelyssä keskiviikkona