Monet isot ongelmat voidaan ratkaista pienin askelin

Alkuvuonna on esitetty useita visioita tulevaisuuden liikenteestä ja sähköautoilun nopeasta kasvusta. Silti hyvin harvoilla tavallisilla ihmisillä on varaa sähköautoihin, joilla polttomoottoriautot on tarkoitus korvata. Sähköautojen akkujen valmistus on luonnonvaroja kuluttavaa, eikä suurimittaista latauskapasiteettia voida järjestää ilman ydinvoiman lisärakentamista.
Liikenteen ympäristöystävällisyyttä on mahdollista kohentaa huomattavasti edullisemmin esimerkiksi kotimaisen biodieselin valmistustapoja kehittämällä ja ruuhkautumista ehkäisemällä.
Eduskuntapuolueet ovat päättäneet sitoutua pitkäjänteiseen, yli vaalikausien ulottuvaan liikenneväylien kehittämiseen. Tavoite on oikea. Aluksi on varmistettava pääväylien kunto. Esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyllä kolmostiellä vaaranpaikat ovat tiedossa ja suunnitelmat pitkälti valmiina. Määrärahoja perusparannuksiin on ollut tähän asti niukasti tarjolla, vaikka tieliikenteestä kerätään vuosittain verotuloina yli kahdeksan miljardia euroa. Huonokuntoiset tiet ovat myös lisänneet teollisuuden ja elinkeinoelämän kustannuksia ja heikentäneet kilpailukykyä.
Raidekapasiteetin riittämättömyys pahentaa VR:n vaikeuksia ja lisää junien toistuvia myöhästymisiä varsinkin talvella. Alati myöhässä olevat junat vähentävät junamatkustamisen houkuttelevuutta ja kasvattavat painetta oman auton käyttöön. Ministeri Bernerin ja VR:n hyvin palkatun johdon on puututtava määrätietoisin ottein matkustajille jatkuvaa riesaa aiheuttaviin myöhästymisiin. Jo vaihteiden tarkempi kunnossapito nopeuttaisi junamatkoja merkittävästi. Rataverkon ja erityisesti pääradan toimivuutta voidaan kohentaa edelleen lisäraiteita rakentamalla. Se mahdollistaisi myös paikallisjunaliikenteen laajentamisen Ylöjärvelle.
Vanhustenhoidon tila herättää kysymyksiä. Eduskunta käy aiheesta välikysymyskeskustelun tämän kolumnin ilmestymispäivänä.
Ongelmat ovat suurimpia huonokuntoisia vanhuksia hoitavissa laitoksissa. Hoidon laatu ja hoitavien käsien riittävyys on varmistettava sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Säästöjä on saatavissa hallinnosta. Sote-uudistuksen valmisteluun käytetyillä varoilla olisi jo palkattu lukuisia hoitajia.
Julkisen paineen noustua korkealle kutsui peruspalveluministeri Saarikko viime viikolla koolle useita sote-alan toimijoita. Vanhustenhoidon puutteiden korjaamiseksi laadittiin 25-kohtainen sitoumus, jota kokouksen osallistujat lupasivat noudattaa. Lupausten lisäksi vaaditaan kuitenkin myös tekoja.
Vanhuspalvelulakiin tarvitaan hoitohenkilökunnan ja asiakasmäärän suhdelukua eli hoitajamitoitusta säätelevä kirjaus. Nyt hoitajamitoituksesta on annettu laatusuositus, jonka alittamisesta ei määrätä seuraamuksia. Hoitolaitosten valvontaa on tehostettava ja annettava tuntuvat sanktiot määräysten noudattamatta jättämisestä. Laintasoista velvoittavuutta kannattavat kaikki eduskuntapuolueet.
Noin 350 000 suomalaista toimii apua tarvitsevan omaisensa pääasiallisena hoitajana. Omaishoidon tukea saa kuitenkin alle 50 000 henkilöä.
Arvokasta työtä tekevien omaishoitajien jaksamista on edistettävä. Omaishoidontuen muuttaminen verovapaaksi tuloksi ja sen myöntämisperusteiden yhtenäistäminen laajempaa joukkoa koskevaksi pienentäisivät merkittävästi laitoshoitoon kohdistuvia kustannuspaineita.
Puutteellisesti valmisteltu sote-uudistus on ruuhkauttanut eduskunnan päätöksenteon, eikä hallituksella näytä muutoinkaan olevan suurta intoa vanhuspalvelulain epäkohtien korjaamiseen. Eduskunta voi kuitenkin tarvittaessa supistaa kevään vaalivapaitaan. Tämä mahdollisuus on käytettävä, jos vanhustenhoidon ongelmien korjaaminen sitä edellyttää.