Neljä rohkeaa ideaa

Ylöjärven asukaslautakunta palkitsi maanantaina neljä ideaa, jotka toteuttavat ennakkoluulottomalla tavalla uuden kaupunkistrategian yhteisöllisyyteen ja paikallisdemokratiaan liittyviä tavoitteita.
Palkitsemistilaisuuteen palkituista osallistuivat Nikolas Riutta (edessä vas.), Iida Pannula ja Eemeli Anttila., Elias Ruuska (takana vas.), Santeri Seppälä, Juho Gustafsson ja Sami Huhtala. (Kuva: Ylöjärven kaupunki/Tiina Helminen)

Palkitut ideat syntyivät Rohkea Ylöjärvi -ideakilpailussa, johon osallistui 51 vastaajaa tai vastaajaryhmää.

Ideakilpailun taustalla oli Ylöjärven uusi kaupunkistrategia Ylöjärvi – rohkea edelläkävijä ja sen yhteisö- ja demokratiaroolin tavoitteet. Kilpailun avulla etsittiin ideoita asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä digipalveluiden kehittämiseen.

Palkinnon saivat seuraavat ideat: joukkorahoituksen hyödyntäminen kunnan ja kuntalaisten yhteisissä pienhankkeissa, kyselyiden toteuttaminen nuorten suosimissa sosiaalisen median palveluissa, eri liikuntalajeihin tutustumisen mahdollistaminen maksutta sekä ikäihmisten ohjaus digilaitteiden käyttöön.

Kilpailutöiden arvioinnissa huomioitiin idean linkittyminen uuden kaupunkistrategian yhteisö- ja demokratiarooliin sekä idean innovatiivisuus, toteuttamiskelpoisuus, kattavuus ja monistettavuus.

– Ylöjärvi – rohkea edelläkävijä pitää tarkoittaa myös sitä, että olemme rohkeita edelläkävijöitä. Että ainuttakaan ideaa ei pohtimatta hylätä, vaan rohkeasti tutkitaan ja tunnustellaan idean käyttömahdollisuus, Ylöjärven asukaslautakunnan puheenjohtaja Ossi Sippola sanoi palkitsemistilaisuudessa.

Hän kertoi, että kilpailuvastauksissa nousivat esiin muun muassaerilaisten äänestysten ja kyselyiden järjestäminen kuntalaisille, digisovellusten ja -palveluiden lisääminen, verkkosivuihin liittyvät asiat, tiedottamisen tärkeys sekä yhteisöllisyyden tukeminen eri tavoin.

Varsin erilaisia ideoita

Asukaslautakunnan puheenjohtaja Ossi Sippola ja sihteeri Hanna Isotalo
jakoivat palkintolahjakortit, kunniakirjat ja kukat. Tässä palkinnon ottaa vastaan Sami Huhtala.

Idean joukkorahoituspalvelusta kuntalaisten ja kunnan yhteisiin pienhankkeisiin antoi Sami Huhtala.

Palkintoperusteluiden mukaan idea on innovatiivinen. Joukkorahoitusmalli voisi soveltua esimerkiksi tilanteeseen, jossa muutenkin toteutettavaan kaupungin hankkeeseen kerättäisiin ja hankittaisiin joukkorahoituksella jotakin niin sanottua ekstraa. Idea oli kattavasti esitetty ja tekijä oli pystynyt konkretisoimaan sitä.

Ylöjärven lukion oppilaat Santeri Seppälä, Iida Pannula, Aino Partio, Nikolas Riutta ja Elias Ruuska palkittiin puolestaan ideasta, jossa toivottiin enemmän kyselyjä sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Snapchatissa tai Instagramissa.

Palkintoperusteluiden mukaan nuoria kiinnostavista aihepiireistä tehdyt niin sanotut pikakyselyt sosiaalisessa mediassa voisivat olla helposti lähestyttävä tapa ottaa kantaa omaa elämänpiiriä koskettavaan asiaan. Kyselyt voisivat muutoinkin herättää ja lisätä kiinnostusta kaupungin toimintaan sekä aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen muutoinkin.

Niin ikään Ylöjärven lukiossa opiskelevat Juho Gustafsson, Eve Alanko, Eemeli Anttila, Sami Hakala ja Tiia Hakari saivat palkinnon ideasta, jossa toivottiin lisää erilaisia liikuntapahtumia. Idean mukaan esimerkiksi alkusyksyllä voisi olla päiviä, joissa kaikenikäiset voivat ilmaiseksi kokeilla erilaisia lajeja ja mahdollisesti löytää itselleen uusia harrastuksia

Palkintoraadin mukaan ideassa korostuu kaupungin ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö, mikäli eri seuratoimijat ja yritykset olisivat mukana esittelemässä harrastusmahdollisuuksia yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Idean ajatus tapahtuman kohdentamisesta laajasti eri ikäryhmiin vahvistaisi yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten aktiivisuutta.

Neljännen palkitun idean antoi Katja Ahtola. Hän ehdotti ikäihmisten ohjausta digilaitteiden käyttöön syrjäseudulla, jotta ikäihmiset voisivat hoitaa asioitaan paremmin sähköisesti.

Palkintoraadin mukaan ikäihmisten opastaminen kaupungin sähköisten palveluiden käyttöön on idea, jossa voitaisiin hyödyntää jo olemassa olevia tapahtumia ja palvelurakenteita eri puolilla kaupunkia. Eri käyttäjäryhmien digitaitojen turvaaminen tukisi digitalisaation hyödyntämistä kaupungin toiminnoissa sekä lisäisi mahdollisuuksia ottaa käyttöön älykkäitä ja helppokäyttöisiä palveluja kaupunkistrategian mukaisesti.

Ideakilpailun voittajat saivat palkinnoksi lahjakortteja Kauppakeskus Eloon.