Vihreät ehdottaa kulttuuriparlamentin perustamista

Vanha Räikkä on yksi Ylöjärven kulttuurin kehdoista.

Vihreiden valtuustoryhmä jätti maanantaina valtuustoaloitteen Ylöjärven kulttuuriparlamentin perustamisesta.
Vihreät muistuttaa, että Ylöjärvellä on saatu hyviä kokemuksia urheiluseurojen seuraparlamentin ja kaupungin yhteistyöstä.
Seuraparlamentin kautta kaupunki tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja kuulla, mitä kaupunki suunnittelee. Tämä osallistaa seuroja suunnitteluun.
Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa.
Vihreät muistuttavat, että uudessa maakunnassa korostuvat erityisesti oman paikkakunnan identiteetti ja omaleimaisuus. Sen vuoksi Ylöjärvellä tulisi satsata ylöjärveläisyyteen koko kaupunki huomioiden.
Vihreät siis esittää seuraparlamenttia vastaavan yhteistyöelimen perustamista kulttuurin saralle.