Ympäristönsuojelua vahvistettava

On todella suurta huolimattomuutta, että Ylöjärven kaupunki on raivannut “vahingossa” kymmenien hehtaarien virkistysalueen talousmetsäksi Haavistossa. Ympäristörikos on tapahtunut kaupungin omistamalla maalla, joka on todettu myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi.
Haaviston hakkuut osoittavat, että viranomaiset voivat tehdä törkeitä laiminlyöntejä luonnon kustannuksella. Tässä kaupungin viranomaisten luonnonsuojelun suunnittelu, toimeenpano ja valvonta ovat valitettavasti pettäneet täysin. Samaan aikaan, kun Ylöjärven kaupunki pahoittelee luonnon riistoa, on valtionhallinto heikentämässä ympäristöviranomaisten työkaluja suomalaisen luonnon suojeluun.
Maakuntauudistuksessa luodaan uusi valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova). Uudistuksen yksi suurimpia epäkohtia on, että ympäristöviranomaisilta poistuisi kokonaan yleinen ympäristön edunvalvonta sekä valitus ja muutoksenhakuoikeus muiden viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Muutos olisi erittäin merkittävä ja ympäristölle vahingollinen. Ylöjärvi ei ole ainut tai ensimmäinen esimerkki, milloin luonto joutuu viranomaisten välinpitämättömyyden kärsijäksi. Siksi olisi välttämätöntä, että maakuntauudistuksessa annettaisiin ympäristöviranomaisille selkeä yleisen ympäristöedun valvonta sekä oikeus valittaa ja hakea muutosta muiden viranhaltijoiden päätöksiin.
Toivottavasti Ylöjärven kaupunki oppii virheestään ja prosessit korjataan. Tarvitsemme kuitenkin vahvat ympäristöviranomaiset, ettei tällaisia tilanteita pääsisi tapahtumaan toiste

Jaakko Mustakallio
Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja (vihr.)