Ikäihmiset tarvitsevat oman puolestapuhujan

Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja ihmisten eliniän ennuste on yhä korkeampi. Ikäihmiset ovat entistä toimintakykyisempiä pidempään, mutta toisaalta muistisairaiden vanhusten määrä vastaavasti kasvaa.
Tulevaisuudessa on suuri haaste löytää tasapaino pienenevän syntyvyyden ja kasvavan ikääntyvän väestön kesken. Entistä pienempi joukko työssäkäyviä veronmaksajia kustantaa yhä useamman eläkeikäisen palvelut. Tämän epätasapainoisen huoltosuhteen aikaansaamat säästöpaineet heikentävät entisestään ikäihmisten asemaa.
Säästösyistä ikäihmiset pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja kotona hoidettavat vanhukset ovat entistä huonokuntoisempia. Kotihoidossa on haasteita ja työntekijät uupuvat. Myös yksinäisten vanhusten määrä on kasvava ongelma, samoin päihteiden käyttö on lisääntynyt ja itsemurhien määrä noussut.
Ikäihmiset tarvitsevat kipeästi oman puolestapuhujansa – vanhusasiainvaltuutetun. Hänen tehtävänään on valvoa, ottaa kantaa ja raportoida vanhuksia kohtaavista epäkohdista ja tarttua niiden korjaamiseen. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu mm. tasa-arvo-, lapsiasian-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat. Nyt on ikäihmisten vuoro.
Huhtikuun alusta on alettu kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen ”Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen”. Aloitteen puuhanaisena on Kristillisdemokraattien 1. varapuheenjohtaja, lääketieteen tohtori Tiina Tuomela. Sen voi käydä allekirjoittamassa osoitteessakansalaisaloite.fi/fi/aloite/3086 Paperisen kannatusilmoituksen voi täyttää myös Ylöjärven markkinoilla KD:n teltalla 26.5.
Toivon, että seniorikansalaisten parissa toimivat henkilöt ja järjestöt ottavat asian sydämelleen ja aloitteeseen saadaan mahdollisimman suuri kannatus. Tämä on kaikkien yhteinen etu ja se koskettaa tavalla tai toisella meistä jokaista. Ikäihmisille on taattava hyvä ja arvokas elämä. Toimitaan yhdessä, niin voimme saada muutoksia aikaan!

Nina Alanen
kaupunginvaltuutettu (kd.), perusturvalautakunnan jäsen