Kristillisdemokraatit tavoittelevat onnellista Pirkanmaata

Kristillisdemokraattien Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Sirpa Pursiainen arvioi monen maakuntalaisen vielä lähestyvän sote- ja maakuntauudistusta empien ja miettien, tuleeko hankkeesta mitään. Hänen mukaansa monet poliitikotkin ovat varsin pihalla koko maakuntauudistuksen sisällöstä. – Kansalaiset eivät voikaan tietää asioista seikkaperäiset, koska tietoa on paljon ja se on vaikeasti saatavilla.
Kristillisdemokraattien Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Sirpa Pursiainen arvioi monen maakuntalaisen vielä lähestyvän sote- ja maakuntauudistusta empien ja miettien, tuleeko hankkeesta mitään. Hänen mukaansa monet poliitikotkin ovat varsin pihalla koko maakuntauudistuksen sisällöstä. – Kansalaiset eivät voikaan tietää asioista seikkaperäiset, koska tietoa on paljon ja se on vaikeasti saatavilla.
Kristillisdemokraattien Pirkanmaan piiri paketoi maakuntavaaliohjelmansa Onnellinen Pirkanmaa -otsikon alle. Puheenjohtaja Sirpa Pursiainen kannattaa soteuudistusta, vaikka hän on kriittinen nykyisen esityksen aikataulun ja lainsäädännön yksityiskohtien suhteen. Alkuperäinen tavoite sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta tulisi pitää uudistuksen keskiössä. Hänen mukaansa itsehallinnollinen Pirkanmaa on rakennettava alusta lähtien maakuntalaisten lähtökohdista eikä esimerkiksi jonkin puolueen ideologiasta ammentaen. – Mammuttimaisessa tehtävässä onnistutaan vain, mikäli palveluketjut kohtaavat aidosti ja oikea-aikaisesti asiakkaansa eli pirkanmaalaiset vauvasta vaariin.

Puheenjohtaja Sirpa Pursiainen sanoo kristillisdemokraattien ahkeroivan uutterasti maakuntauudistuksen ja mahdollisien maakuntavaalien hyväksi. Kristillisdemokraatit ovat koonneet itsehallinnollisen Pirkanmaan maakuntateesinsä Onnellinen Pirkanmaa -iskulauseen alle. Puolue tavoittelee vaaleissa kuuden maakuntavaltuutetun paikkaa.

– Tavoitteenamme on saada täysi ehdokaslista eli 119 tarjokasta, hän kertoo.

Pursiaisen luotsaamat kristillisdemokraatit tarkastelevat koko maakunnan palveluarsenaalia ja toimintakulttuuria ihmislähtöisesti.

– Sote- ja maakuntauudistusta käsitellään julkisuudessa liian kapea-alaisesti. Kansalaisille on avattava laaja kokonaisuus, joka sisältää keskusteluissa tavallisesti leijonanosan saavan terveydenhuollon lisäksi mittavan sosiaalihuollon palvelukokonaisuuden, ELY- ja TE-keskuksilta siirtyvät monitahoiset tehtävät sekä pelastuslaitosten vastuussa olevat asiat, hän vaatii.

Pursiainen kiittää vuolaasti poliittista ohjausryhmää sekä muutoshallintoa vilpittömästä tahdosta luoda maakuntalaisia tasapuolisesti palveleva organisaatio. Hänen mielestään eri puolueiden edustajat tekevät rakentavaa yhteistyötä etsien parasta mahdollista ratkaisua.

– Arvostan sitä, ettei historiallista työtä tehdä ideologialähtöisesti.

– Esimerkiksi, kun Perussuomalaiset-puolue hajaantui kahtia, maakuntauudistuksen poliittiseen ohjausryhmään kutsuttiin myös siniset.

– Toivon, että ensimmäisellä uudenlaisella maakuntavaltuustolla olisi yhteistyötä arvostava toimintakulttuuri. Suunnitteilla olevat valmistelevat valiokunnat luovat kestävää pohjaa nimenomaan maakunnan ja maakuntalaisten hyvän saavuttamiseksi.

Koko maakunta on huomioitava

Sirpa Pursiainen korostaa itsehallinnollisen  Pirkanmaan rakentamisessa sitä, että laajan maakunnan jokainen kolkka otetaan vastuullisesti huomioon päätöksiä sorvatessa.

– Maakunnan vastuulla olevia palveluja on oltava saatavissa jokaisen 23 kunnan alueella, hän tarkentaa.

– Palveluketjut on rakennettava niin, että maakuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut laadukkaina ja oikea-aikaisina.

Pursiainen vaatii hyvää suunnittelua ja toteutusta, jotta ihmisten ei tarvitse hypätä monissa paikoissa tullakseen autetuiksi.

– Yhteiskunnassamme on tälläkin hetkellä heitteillä olevia ihmisiä. Uuden järjestelmämme on turvattava, että jokainen maakuntalainen löydetään. Erityisenä haasteena on ikäihmisten määrän voimakas kasvu. On muistettava, ettei esimerkiksi muistisairas ihminen kykene arvioimaan omaa kuntoaan ja aktiivisesti hakeutumaan avun äärelle, hän herättelee.

Pursiaisen mukaan tapetille on nostettava jokaisen apua tarvitsevan asiakasryhmän tarpeet.

– Tiedämme jo nykytilanteesta, että joillakin paikkakunnilla muun muassa lastensuojeluasiat ovat pahasti kriisissä, hän heristää sormeaan.

– Mielenterveys- ja päihdepotilaat tarvitsevat apua tässä ja nyt.

Pursiaisen mukaan maakunnan on valvottava kaikkien vastuullansa olevien palveluiden laatua, jotta ihmiset eivät ajaudu pirstaleisen ja tehottoman palvelujärjestelmän uhreiksi.

– Maakunnasta ei saa tulla vain uusi hallinnon himmeli, hän vaatii.

”Tarvitsemme uudistuksen”

– Tarvitsemme uudistusta sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä osassa maassa leveämpiä hartioita vastuunkantoon, Sirpa Pursiainen linjaa.

Hänen mukaansa uudistuksen sisältö on luotava kestävien arvojen varaan. Merkitystä on esimerkiksi sillä, etteivät voimakasta keskittämistä ajavat saa tahtoaan läpi, vaan maakunnan palveluverkko toimii niin kaupungissa kuin maaseudullakin.

Pursiaisen Pirkanmaalla on elävää maaseutua ja vireitä kaupunkeja. Hän puhuu luonnon merkityksestä.

– Jos esimerkiksi lapsiperhe arvostaa väljyyttä asumisessa ja haluaa elää maaseudulla, unelman on oltava toteutettavissa.

Nyky-Suomessa on välinpitämättömyyttä ja vastuunpakoilua.

– Asia ei kuulu minulle -mentaliteetti on tyystin karsittava, hän vaatii.

– Eri paikoilla olevien ihmisten on otettava ja kannettava vastuunsa. Jos ihminen tarvitsee lääkärin apua, hänen on päästävä hoitoon, vaikkei hänellä olisi rahaa. Maakuntalainen on kohdattava kokonaisvaltaisesti.

Sirpa Pursiaista on hirvittänyt koko sote- ja maakuntauudistuksen ajan ollut päätön kiire. Hän olisi aikatauluttanut nykyistä menoa järjestelmällisemmin toimet ja edennyt merkittävästi pienemmin askelein kohti päämäärää.

– Kuka maakunnassa hallitsee kokonaisuuden?, hän perää.

Pursiaisen mielestä elinvoimakuntien ja maakuntien tehtävien jaossa on syntynyt ammottavia harmaita vyöhykkeitä. Vastuukysymyksien on oltava tiedossa.

– Miten yhteistyötä tehdään, jotta kaikki asiat hoituvat? Mikä rooli on esimerkiksi vapaaehtoisilla järjestöillä?