Valinnanvapausmalli tappaa suomalaisia pk-yrityksiä

Soteuudistuksen valinnanvapausmalli hävittää merkittävän osan kotimaisista pienistä ja keskisuurista sosiaali- ja terveysalan yrityksistä.
Hallitus on unohtanut kotimaiset sotealan pk-yrittäjät. Yrittäjäjärjestöt ovat esittäneet huolensa alan pk-yritysten kilpailuttamisesta hengiltä, ellei sotemarkkinoiden toimivuutta turvata valinnanvapausmallia luotaessa.
Pienten sosiaali- ja terveysalan tuottajien katoaminen markkinoilta olisi vakava isku alan työllisyydelle ja aiheuttaisi suurta nousupainetta hoitokustannuksiin.
Vaikka yksityisten monopolien syntyminen nostaisi rajusti sote-kustannuksia, haluaa hallitus poliittisista syistä ottaa valtavan riskin avatessaan nopealla aikataululla kansainvälisten suuryhtiöiden etujen mukaiset sote-markkinat.
Hallituksen tulee palata alkuperäiseen suunnitelmaansa, jossa valinnanvapauden laajentaminen toteutetaan vasta julkisen sote-palvelurakenteen uudistamisen jälkeen.
Tämä on tehtävä hallitusti ja asteittain sekä erityisesti pienten kotimaisten yritysten toimintaedellytykset turvaten.

Sami Savio
kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu (ps.)