Valtuustoaloitteet ovat kuntademokratiaa parhaimmillaan

Valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 5 helmikuuta 2018 käsiteltiin vuonna 2017 jätettyjä valtuusto- ja kuntalaisaloitteita. Käsittelyn kuluessa saimme kuulla puheenvuoroja valtuustoaloitteiden tarpeettomuudesta. Tarpeettomuutta perusteltiin aloitteiden käsittelyn aiheuttamilla lisäkustannuksilla.
Koska valtuustoaloitteisiin on hallintosäännön mukaan aina vastattava, niin jokainen aloite aiheuttaa puheenvuoron esittäjien mielestä tarpeetonta lisätyötä.
Keskustan valtuustoryhmän näkemys aloitteiden tärkeydestä on täysin päinvastainen. Uskomme, että moni valtuustoryhmä on asiasta kanssamme samaa mieltä
Eivätkö kaikki ryhmät ole tasa-arvoisia? Onko joku ryhmä muita parempi tai tärkeämpi?
Valtuustoaloitteiden valmisteluun ja käsittelyyn käytettävä työ on mielestämme tärkeää ja merkityksellistä. Voihan aloitteella syntyä toteutuessaan huomattaviakin säästöjä, eikä vaan kustannuksia.
Valtuustoaloitteissa toteutuu mielestämme kuntademokratia parhaimmillaan. Aloitteet rikastuttavat kunnallista päätöksentekoa ja lisäävät asukastyytyväisyyttä. Aloitteiden sisältö, käsittelyn vaiheet, yksittäisten viranhaltijoiden vastaukset ja käsittelyn lopputulos tulee olla kaikille kuntalaisille avointa, läpinäkyvää ja saatavilla.
Avoin käsittely varmistaa sen, että päätöksenteko on puolueetonta, mikä omalta osaltaan lisää kuntalaisen luottamusta niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden toimintaan.
Valtuustoaloitteiden määrä puolestaan kertoo yksittäisen valtuutetun tai valtuustoryhmän aktiivisuudesta ja halusta vaikuttaa kuntalaisten kannalta tärkeisiin ja yhteisiin asioihin. Siitähän koko lautakunta- ja valtuustotyöskentelyssä on kysymys.
Kuntavaalit pidettiin vajaa vuosi sitten ja Ylöjärven nykyisessä valtuustossa noin kolmannes valtuutetuista on uusia ja ensikertalaisia. Heillä ei ole välttämättä suhteita viranhaltijoihin tai muihin keskeisiin vaikuttajiin.
Moni hyvä uudistus tai muutos voi jäädä toteutumatta, ellei sitä esitetä ja tuoda käsittelyyn. Uusien valtuutettujen myötä käsittelyyn voi tulla myös uusia tärkeitä asioita ja näkökulmia.
Ylöjärven kokoisessa kaupungissa on varmasti paljon kehitettävää ja muutettavaa. Asukkaiden ja kuntalaisten mahdollisuudesta vaikuttaa oman valtuutetun kautta tulee pitää kiinni ja sitä pitää kunnioittaa. Kaikki valtuutetut ovat myös kuntalaisia ja veronmaksajia. Kaupungin hyvinvointi ja asukastyytyväisyys on kaikkien kuntalaisten yhteinen asia.
Esitämmekin toivomuksen, että nämä puheet valtuustoaloitteiden tarpeettomuudesta voidaan lopettaa. Valtuustoaloitteilla varmistetaan se, että kaikki tärkeät uudistukset ja ideat tulevat käsittelyyn ja lopputulos on aina hyvinvointia lisäävä.
Ylöjärven kaupungin yksi tulevaisuuden haasteista on asukkaiden hyvinvoinnista ja asukastyytyväisyydestä huolehtiminen. Emme ole ainoa asuinpaikkakunta Tampereen seutukunnassa. Sen vuoksi on tärkeää, että teemme yhdessä työtä asukasmyönteisyyden lisäämiseksi.

Juha Kanto
keskustan valtuustoryhmä