Koulutuksesta kannattaa huolehtia

Ylöjärven valtuusto on jo vuosia toteuttanut hyvin tiukkaa linjaa koulutuksen määrärahoista päätettäessä. Pelkkä talous ja sen mittarina vuotuinen ylijäämä ei voi kuitenkaan toimia onnistuneesti kaiken johtotähtenä.
Talouskehitystämme kuvaavat ennusteet ulottuvat vain kolmen vuoden päähän. Lisävaikeutta ennustamiseen tuo sekavassa tilassa oleva sotemyllerrys.
Koulutus vaikuttaa lapsen ja nuoren elämään seuraavat kymmenet vuodet. Päätöksiä pitäisi tehdä lapsen edun näkökulmasta, joten päätösten vaikutusten arviointia ei sovi unohtaa. Koska nyt on hieman taloudellista liikkumavaraa, korjausliike on mahdollinen.
Oppimisen edistäminen on sivistyskaupungin keskeinen tehtävä. Varhaiskasvatus, perusopetus, erityisopetus, perhekeskus ja lastensuojelu muodostavat toimintaympäristön, jonka avulla pyrimme rakentamaan jokaiselle lapselle hyvän, turvallisen ja tasa-arvoisen opinpolun. Liikunta ja muut harrastukset tukevat lapsen terveyttä.
Vuosien säästöt ovat heikentäneet työoloja. Eriarvoisuus on lisääntynyt. Tilanteen parantamiseen tarvittavat kustannukset eivät ole hirmuisia.
Vahvistamme erityisopetusta niin, että esimerkiksi tukea tarvitsevat lapset eivät heti kättelyssä tipahda porukasta. Vaativaa tukea tarvitseville täytyy olla omat oppimisympäristöt. Lastensuojelun ja perhekeskuksen henkilöstömitoituksissa pitää huomioida, että Ylöjärvi on lapsirikkain seutukunta: 24 prosenttia asukkaistamme on alle 15-vuotiaita.
Ennaltaehkäisevä työ vaatii onnistuakseen varhaisen puuttumisen joukkueeseen lisävoimaa. Koulujen psykiatrinen sairaanhoitaja ja kaksi koulupsykologia olisi hyvä vahvistus. Koulukuraattorit pitää huomioida, sillä heidän työkenttäänsä ovat tulossa myös yksityisten päiväkotien esikoulut.
Perussuomalaiset tekivät viime kesäkuussa tämän valtuuston ensimmäisessä kokouksessa aloitteen erityisopetuksen voimavarojen vahvistamisesta. Marraskuussa vuoden 2018 talousarviosta päätettäessä kristillisdemokraattien valtuutettu Nina Alanen esitti ponnen, jossa toivottiin erityisopetukselle tukea toiminnan kehittämiseksi. Valtuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti.
Valtuustossa on siis vahva näkemys, että jotain pitäisi tehdä. Tilintarkastaja Minna Huuskonen arvioi viime syksynä Ylöjärven opetustoimen talousarvioprosessia. Hänen ohjeensa mukaan talousarvion jalkauttamisen yhteydessä havaittuja pehmeitä paikkoja on järkevää korjata jo kesken tilivuoden muutostalousarvion avulla.
Nyt on tartuttava toimeen. Kuunnellaan työntekijöitä. Suunnataan katse hieman kauemmas ja huolehditaan myös heikoimmista.
Valoisaa ystävänpäivää!

Jussi Kytömäki
Kaupunginvaltuutettu (vihr), sivistyslautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsen.)