Eläkkeensaajat vietti nelikymppisiään

Ylöjärven Eläkkeensaajien yhdistys on kasvanut 40 vuodessa yhteensä 240 paikalliseläkeläisen yhteisöksi. Yhteistä taivalta juhlistettiin viime viikolla Moisiolla, jossa pääteemaksi nostettiin eläkeläisyhdistyksen lisäämä hyvinvointi ikäihmisten kesken.
Yhdistysläisten ilmaisutaidon ryhmä esitti juhlassa näytelmän vanhainkodista.

Ylöjärven Eläkkeensaajien yhdistyksen tärkein tehtävä on ollut alusta asti tarjota jäsenilleen edunvalvontaa. Sen tarkoituksena on tukea eläkeläisjäsenten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja tarjota tuvallinen elinpiiri.

40 vuoden aikana yhdistys onkin tarjonnut jäsenilleen monenlaista virkistystoimintaa hyvinvoinnin tueksi.

On ollut askartelu- ja käsityökerhoa, runopiiriä, musiikkikerhoa kuin kuntokerhoakin. Joka toinen tiistai yhdistyksessä on ollut tapana kokoontua yhteiskunnallisten asioiden äärelle ja puida ennalta sovittuja, tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita.

Virkistävän kerhotoiminnan lisäksi yhdistyksessä halutaan järjestää kursseja, joilla opitaan hyödyllisiä taitoja. Tähän lukeutuu esimerkiksi tietotekniikan hallinta.

– Asioiden hoitaminen sähköisesti on arkipäivää. Syksyn aikana on käynnistetty kurssit älypuhelinten ja kannettavien tietokoneiden hallitsemiseksi, yhdistyksen puheenjohtaja Kari Peltola kertoi 40-vuotisjuhlassa.

Myös matkailu on ollut ylöjärveläiseläkeläisten suosiossa. Reissuja on tehty niin ulkomaille kuin kotimaan kohteisiinkin.

– Retkien kommelluksista on käyty hyviä jälkikeskusteluja. Toisiin ihmisiin tutustuminen reissujen aikana on ollut myös erittäin rikastuttavaa, Peltola huomautti.

Yhdistyksen perustajajäsenistöön kuulunut Jorma Akkanen muisteli yhdistyksen alkutaipaletta ja kertoi menneensä ensimmäiseen kokoukseen hieman vastentahtoisesti. – Ajattelin ensin, että siellähän on pelkkiä vanhoja ihmisiä. Minut saatiin kuitenkin houkuteltua mukaan sillä verukkeella, että yhdistyksen jäsenet pääsevät kivoille retkille ja luvassa on muutakin harrastustoimintaa.

Porukassa vaivat unohtuvat

Juhlassa estradille pääsivät yhdistyksen omat kerholaiset, joiden esitykset sisälsivät niin laulua, soittoa kuin teatteria.

Juhlapuheen pitänyt Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL) Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Pirkko Oksa totesi esityksiä nähtyään, että Ylöjärven yhdistys on järjestänyt jäsenilleen kiitettävästi harrastusmahdollisuuksia, eritoten kulttuuria.

Hänen mukaansa virikkeiden tarjoaminen omille ikätovereille on kaikista paras tapa ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

– Virikkeiden avulla yritämme poistaa yksinäisyyttä ja yksinäisten ihmisten syrjäytymistä yhteiskunnasta. Ja mitä enemmän teemme yhdessä, sitä vähemmän koputtelemme terveyskeskuksen ovea. Vaivat tuppaavat unohtua, kun ollaan porukassa, Oksa huomautti.

Eläkkeensaajien Keskusliiton Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Pirkko Oksa kiitti Ylöjärven kaupunkia, joka on antanut Ylöjärven Eläkkeensaajille ilmaiset toimitilat. – Olen kateellinen ylöjärveläisten tiloista, joista ei peritä vuokraa. Missä muussa kunnassa on näin?

Kaupunkistrategia huomioi ikäihmiset

Kaupunginjohtaja Jarkko
Sorvanto otti puheessaan esille sen, millainen merkitys eläkeläisillä on yhteiskunnassa. Hän korosti, ettei ikääntyvien määrän lisääntyminen ole mikään taakka vaan vahvuus.

– Eläkeläiset ovat keskeinen voimavara vapaaehtoistoiminnassa ja he käyttävät edelleen ammatillista osaamistaan yhteiskunnan parhaaksi, hän totesi.

Sorvannon mukaan Ylöjärvellä eläkeläisten asiat on otettu erityishuomioon vanhusneuvostoa perustettaessa.

– Vanhusneuvosto on ylöjärveläisten ikäihmisten ja heidän järjestöjensä yhteistyöelin. Vanhusneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointia ja ikäihmisille tarkoitettuja palveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia perusturvalautakunnalle ja muille hallintoelimille palvelujen kehittämisestä.

Sorvannon mukaan ylöjärveläisten eläkeläisten asiat ovat tällä hetkellä ajankohtaisia myös kaupunginvaltuustossa.

Sen työstämässä uudessa kaupunkistrategiassa aiotaan ottaa kantaa väestön vanhentumiseen ja sen vaikutuksiin kaupungin toimintoja suunnitellessa.

– Haluan sanoa, että tässä strategiatyössä ikäihmisten tarpeita ei unohdeta, Sorvanto linjasi.

Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtajan Simo Paassillan mukaan eläkeläisyhdistysten tärkein tehtävä on sosiaalisen pääoman vaaliminen. – Yhteisöllisyys ja huolenpito ovat pääosassa. Yhdistykset tekevät myös ennaltaehkäisevää työtä.