Liikuntapaikoista ja kokoontumistiloista

Ylöjärven tulee kasvukaupunkina huolehtia tarvittavista liikuntapaikoista. Hyvät harrastusmahdollisuudet tuovat lisää asukkaita, eli ovat vetovoimatekijä. Samalla ne ovat myös pitovoimatekijä, kun harrastusmahdollisuuksien ansiosta asukkaat myös pysyvät Ylöjärvellä.
Nyt Ylöjärvellä on hyvin toimivia seuroja, joilla on runsaasti junioreita mukana toiminnassa.
Jalkapalloilijoilta puuttuu talvella mahdollisuus harjoitella, eli tarvitsemme jalkapallohallin.
Tästä hallista on ollut keskustelua ja jonkin asteista valmistelua . Suunnittelussa täytyy lähteä siitä, että tehdään jalkapallo- ja monitoimihalli, jossa on harjoittelumahdollisuus myös pikajuoksijoille (juoksusuora) ja pesäpalloilijoille (lyöntiharjoittelupaikka). Hallista ei pidä tehdä luksusta, vaan toimiva tila, jossa on myös hyvät sosiaalitilat.
Hallihanke ei ole tällä hetkellä kirjattuna kaupungin investointisuunnitelmassa eli MAPSTOssa, mutta jos halli toteutetaan yhtiöpohjalle, niin se ei syrjäytä muita suunniteltuja investointeja.
Jos halli toteutetaan yhtiönä, jonka Ylöjärven kaupunki omistaa sataprosenttisesti, niin sen on oltava myös taloudellisesti toimiva, ettei kaupunki joudu sitä tukemaan.
Hallin sijoituspaikkana on ollut esillä Elovainion Pallotien vieressä oleva alue. Paikkana se on paras, sillä esimerkiksi jäähallin käyttäjät voisivat suorittaa siellä alkulämmittelyt. Alueen liikennejärjestelyt pitää myös saada kuntoon. MAPSTOssa on suunniteltuna Pallotien ja Elotien risteykseen kiertoliittymä, mutta sen lisäksi täytyisi saada Vaasantieltä Valon kohdalle liittymä Pallotielle. Tästäkin on suunnitelmia jo olemassa.
Viljakkalan Yhtenäiskoululla on oppilaita yli 300, kun lasketaan Karhen koulu mukaan. Siellä on oppilasmäärään nähden hyvin pieni tila sisäliikuntaan. Viljakkalan liikuntatilojen laajennus pitää saada tämän valtuustokauden aikana työn alle. Hanke tulisi lisätä MAPSTOon vuosille 2020–2021.
Siltatien ja Haaviston alueelle on suunnitelmissa uusi koulu. Tämän koulun alueelle pitää saada täysimittainen pesäpallokenttä. Näin saadaan tällekin lajille toimivat olosuhteet.
Kuruun valmistuu uusi päiväkoti vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa Yhtenäiskoulun viereen. Nykyinen päiväkoti Kurun keskustassa kirjaston vieressä jää tyhjäksi. Tästä rakennuksesta olisi mahdollista tehdä kylätalo. Kurussa on useita yhdistyksiä, jotka tarvitsivat kokoontumistiloja. Tästä ei tulisi suuria investointikuluja kaupungille. Voisiko kaupunki ryhtyä miettimään tätä mahdollisuutta talon jatkokäytöksi?

TAPANI TIENARI
kaupunginvaltuutettu,
vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja,
kokoomus