Ratasilta veitsenterällä

Vanhankouluntien radan alittava luhistuva poimuputki on Ratahallinnon suunnitelmissa tarkoitus korvata uudella betonisillalla.
Hanke on edennyt niin pitkälle, että urakoitsija oli aloittamassa louhintatöitä. Hankkeen arvo on kuulopuheitten mukaan 4,5 miljoonaa euroa. Valtion suunnasta olisi siis ollut tulossa Takamaalle tuollaisella summalla jotain käyttökelpoista.
Silloilla ja tunneleilla on sen tyyppinen ominaisuus, että niiden todellinen arvo ei ole suinkaan rakentamiseen kulunut raha vaan niistä saatava hyöty, joka on aivan eri suuruusluokassa.
Betonisillan käyttöaika voi hyvinkin olla 100 vuotta. Tässä tapauksessa vaihtoehtona on poimuputkiaukon muuraaminen umpeen tai sen sisään ujutettava pienempi putki, josta kesällä voi mopoautoilla liikennöidä. Talvikunnossapito ei onnistu, joten talvella kulku on esimerkiksi koululle Vastamäentien kautta.
Vaihtoehtoina ovat siis kärrypolkuaikaan palaaminen tai oikea silta, jota voivat käyttää kaikki normaalit ajoneuvot. Lisäksi riesana ollut iso kunnallistekninen ongelma olisi poistunut, koska alitukseen olisi voinut sijoittaa normaalia yhdyskuntatekniikkaa.
Mikä on tilanne tänä päivänä? Rakentajan suunnasta on ilmoitettu, että alueella ei ole kyetty sopimaan tarpeellisista asioista. On vaarana, että siltaa ei tehdä vaikka se jo oli tulossa hyvää vauhtia.
Alikulkua käyttäneiden matka tiemaksuineen tulee pitenemään melkoisesti, mikäli aukko poistetaan tai pienennetään.
Koululaisten ja muiden epävirallinen liikkuminen radan yli lisääntyy. Tonttien arvo romahtaa, kun ajomatka Viljakkalantieltä lisääntyy viidestä yhdeksään kilometriä.
Alueen asujaimisto on ollut kummallisen hiljaa näin tärkeässä asiassa. Nyt olisi itse kunkin tärkeätä pyrkiä vaikuttamaan siihen, että ne tahot joista sillan tuleminen riippuu myös tekevät asian eteen tarpeelliset toimenpiteet. Sillan tunkkaus paikalleen olisi edessä joskus marraskuussa eli vielä sen ehtisi koota tunkkauskuntoon.
Kaava-alueen ulkopuolella osoitetaan poliittisen tahdon varassa olevaa rahaa vain noin 200 000 euroa takaisinpäin verovirrasta nyt kun tievalojen 60 000 euroa on poistunut. Eli se raha, mikä on osoitettu yksityisteille.
Tämä siltahankkeen 4,5 miljoonaa olisi kerrasta lisännyt kaava-alueen ulkopuolelle tulevaa rahaa 22 vuoden edestä. Eikä tämä olisi maksanut kaupungille muuta kuin pientä vaivannäköä hoitaa asioita niin, että hanke etenee jo aloitetulla tavalla.
Kun etenevä hanke yht’äkkiä näytetään keskeytettävän, herää myös huonoja aavistuksia. Keskeytykselle ja mahdolliselle hankkeesta vetäytymiselle on olemassa jokin todellinen syy. Mahdammeko saada tuon syyn jossain vaiheessa tietää?

PAUL METSÄLÄ