Tulevaisuuden sivistyskunta

Osallistuin hiljan kahteen koulutustilaisuuteen Tampereella. Molemmissa käsiteltiin tulevaisuuden kunnan roolia ja tehtäväjakoa.
Ministeri Sanni Grahn-Laasosen avaamassa tilaisuudessa pohdittiin kunnan tehtävien muuttumista tulevien sote- ja maakuntauudistusten jälkeen. Ministeri korosti sitä, että kirjastot ovat edelleen sivistyksen helmi kunnissa. Lasten liikunnasta ja harrastusmahdollisuuksista hän totesi, että tavoitteena on keinolla millä hyvänsä taata jokaiselle lapselle edes yksi mieluisa harrastus, oli se sitten liikunnan, musiikin tai muun taiteen parissa tapahtuva harrastusmuoto.
Lähellä toimivat sivistyspalvelut ovat jatkossakin kuntien ydintehtävää. Ilman lisäresurssejakin on mahdollista kehittää uudenlaista osallisuutta palveluiden tuottamiseen.
Sivistyskunnan tunnusmerkkejä ovat inspiroivan ja innostavan otteen lisäksi erilaiset vetovoimatekijät, laadukas ja monipuolinen varhais-kasvatus sekä ennalta ehkäisevät palvelut, kuten liikunta, kulttuuri ja kirjasto. Kumppanuus nousee arvoonsa, yhteistyö järjestöjen kanssa tiivistyy. Julkisten tilojen käyttöastetta on nostettava, ne on saatava monipuolisempaan käyttöön.
Millainen sivistyskunta oikein on?
Se on kuntalaisten hyvinvointia kaikin tavoin edistävä kunta.
Toisen koulutuspäivän aiheena oli ikäihmisten liikkuminen ja liikuttaminen. Ikäinstituutin järjestämä tilaisuus tarjosi kaikille kunnille mahdollisuuden lähteä mukaan valtion tukemaan Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeeseen. Osallistujat tulivat vakuuttuneiksi siitä, miten suuri taloudellinen merkitys kunnalle on, jos kaikki ikäihmiset saataisiin liikkumaan.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on poliittinen valinta, siksi myös päättäjät on saatava valtakunnalliseen hankkeeseen mukaan. Hyvinvointikertomus on lakisääteinen asiakirja, joka valmistellaan kunnassa suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin välineeksi. Tulevassa valtionosuus-uudistuksessa tullaan korostamaan ennaltaehkäisyä, siksi em. hyte-indikaatiot tulee kirjata tarkasti ylös. Vanhusväestön lisääntyessä pitää saada koulutettuja ohjaajia, niin ammattilaisia kuin vapaaehtoisiakin lisää. Ikäinstituutin vetämä kärkihanke tarjoaa mahdollisuuden maksuttomaan koulutukseen.
Viime viikkoina on liukkailla menty mukkelis-makkelis nurin. Kaatumistapaturmat ovat ehkäistävissä fyysisen kunnon parantamisella. Jopa yli 90-vuotiaiden lihaskuntoa voidaan nostaa säännöllisellä ja oikeaoppisella ohjauksella. Kun lihasvoimaa on varastossa, on kuntoutuminenkin nopeampaa. Tarjolla on ikäihmisille suunniteltuja kuntoutuslaitteita sisä- ja ulkotiloihin, mutta kyllä jumppahetket kotona onnistuvat ilman apuvälineitäkin.
Päivien yhteisantina voi todeta, että tulevaisuuden kunnan tehtävät ovat hyvin tärkeitä, vaikka soteasiat siirtyvätkin maakuntien hallintaan. Valtuustojen tulevia tehtäviä ei tule väheksyä.

LEENA MANKKINEN
Vapaa-aikalautakunnan jäsen
SDP