Vaalit lähestyvät – kärkiteemat kirkastuvat

Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan kansalaisten mielestä kuntavaalien tärkeimmät teemat liittyvät vanhusten huoltoon, kotikunnan talouteen ja velkaantumiseen, terveyspalveluihin sekä työllisyyteen. Selvitimme, mitkä ovat Ylöjärvellä puolueiden kärkiteemoja, kun vaalikamppailu kiihtyy kohti huhtikuun alussa järjestettäviä kuntavaaleja.

Elinvoimaisen kunnan puolesta

kokoomusKokoomus nostaa Ylöjärvellä tärkeimpiin aiheisiin talouden ja verotuksen, palveluiden laadukkaan kehittämisen sekä kaupunkikehityksen pitkällä aikavälillä.

– Kaupunkimme talous on pidettävä vakaalla pohjalla – tämän päivän velka on huomisen leikkaus. Emme halua korottaa veroja, koska se leikkaa kuntalaisten ostovoimaa ja vähentää Ylöjärven houkuttelevuutta, Kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Juho Ojares sanoo.

Hänen mukaansa kunnan palveluita pitää pystyä kehittämään käytössä olevilla resursseilla.

– Uusilla toimintatavoilla ja luottamalla ammattilaisiimme pystymme luomaan laadukasta palvelua tiukkoinakin aikoina.

Kokoomus muistuttaa, että Ylöjärvi kehittyy aktiivisesti, ja puutarhakaupunki on aktiivinen toimija Tampereen kaupunkiseudulla. Juho Ojareksen mukaan kunnan elinvoiman kehittäminen jää entistä keskeisemmäksi teemaksi, kun soteasioiden siirtyvät maakunnalle.

– Yrityspalvelun resursseja on vahvistettava siten, että se pystyy palvelemaan kaikkia ylöjärveläisiä ja Ylöjärvelle haluavia yrityksiä. Kaavoituksen tulee olla tehokasta ja joustavaa. Lisäksi uusi maankäyttö- ja rakennuslaki antaa hyvän pohjan rakentamisen helpottamiselle. Haluamme Ylöjärven olevan elinvoimainen kasvukaupunki, joka houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä, Ojares linjaa.

Kasvatusta ja koulutusta

sdpYlöjärven SDP haluaa puolestaan korostaa hyvän varhaiskasvatuksen merkitystä puutarhakaupungissa.

– Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, ja haluamme olla arjessa perheiden tukena, SDP:n kunnallisjärjestön sihteeri Kaija Järvinen toteaa.

Demarit muistuttaa myös, että koulutuksella taataan tasa-arvoinen yhteiskunta.

– Meidän tulee pitää huolta maksuttomasta sivistyspolusta aina korkeakouluihin asti. Koulutus takaa nuorille hyvän tulevaisuuden työelämässä. Kuntien pitää kantaa vastuu perusopetuksen päättävien nuorten ohjauksesta, Järvinen selvittää.

Myös vahvat hyvinvointipalvelut ovat lähellä demareiden sydäntä.

– Jatkossa haluamme vaikuttaa siihen, että ennakoivilla hyvinvointipalveluilla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kaupungissamme, Järvinen sanoo.

Monenlaista turvallisuutta

keskustaKeskustan Ylöjärven kunnallisjärjestö nostaa kärkiteemakseen turvallisuuden, joka pitää sisällään monta erilaista asiaa.

– Koti, perhe, ystävät, kylät, koulut, naapurit, lähiyhteisöt ja kunnan palvelut ovat kaikki turvallisen elämän tukipilareita. Kunnan on annettava turvalliselle elämälle puitteet ja rakenteet, Keskustan kunnallisjärjestöä vetävä Elina Sieppi tarkentaa.

Hänen mukaansa kuottamus tulevaisuuteen rakentuu turvallisuudesta ja mahdollisuuksista.

– Tulevien sukupolvien elämä ja hyvinvointi on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Jokainen kuntalainen vaikuttaa tulevaisuuteen – sekä omaansa että muiden kuntalaisten.

Ylöjärven keskusta korostaa myös mahdollisuuksia koulutukseen ja sivistykseen sekä työhön ja harrastuksiin.

– Nämä takaavat elinvoimaisen kunnan ja ovat osa jokaisen kuntalaisen hyvinvointia. Ne ovat myös tärkeitä elämänsisällön tuojia. Kunnan on taattava riittävät resurssit näiden mahdollisuuksien kehittymiseen, Elina Sieppi sanoo.

Palvelut ja yrittäjyys pidettävä kunnossa

perussuomalaisetYlöjärven perussuomalaiset eivät ole vielä lyöneet lukkoon kuntavaalien kärkiteemojaan. Puolue nojaa kuitenkin tuttuihin perussuomalaisiin arvoihin.

– Kunnan on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki tarvittavat palvelut ovat ihmisille tavoitettavissa järjellisen matkan päässä.  Terveys-, sosiaali- ja vanhushuollon palveluiden pitää olla helposti saatavissa myös soteuudistuksen jälkeen, perussuomalaisten kunnallisjärjestön puheenjohtaja Asko Saari sanoo.

Hänen mukaansa perussuomalaisille on tärkeää myös se, että pienyrittäjiä saadaan Ylöjärvellä ja että yrittäjät myös pysyvät Ylöjärvellä – myös puutarhakaupungin syrjäisimmillä seuduilla.

Toki Ylöjärven perussuomalaiset seuraavat emopuoleensa linjaa myös maahanmuuttokysymyksissä.

– Ylöjärvellä on onneksi maahanmuuttopolitiikassa hyvä linja. Suurin osa puolueista on tällä samalla linjalla ja sitä linjaa on hyvä jatkaa, Asko Saari toteaa.

Paikallisesti tärkeät asiat esiin

vasemmistoliittoYlöjärven vasemmistoliiton kuntavaaliteemojen kärkeen nousevat tänä keväänä muun muassa kaikille taattavat hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erinomainen varhaiskasvatus ja kaikille avoimet maailman parhaat koulut.

– Lisäksi vasemmistoliitossa nostamme esiin kohtuuhintaisen asumisen Ylöjärvellä sekä puutarhakaupungin hyvän ympäristön, vasemmistoliiton Ylöjärven kunnallisjärjestön puheenjohtaja Rauno Kesseli listaa.

Kesselin mukaan vasemmistoliitolle erittäin tärkeitä aiheita ovat myös nykyistä parempi työllisyys sekä hyvät työehdot.

– Nostamme näitä kärkiteemojamme Ylöjärvellä esiin paikallisesti korostaen, Kesseli kertoo.

Vastuullista kehittämistä ympäristön ehdoilla

vihreätVihreän liiton Ylöjärven kunnallisjärjestöä johtava Jussi Kytömäki sanoo vihreiden haluavan rakentaa tulevaisuuden kuntaa vastuullisesti. Hän korostaa, että tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa.

– Huolehditaan siitä, että jokaisella on mahdollisuus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Mahdollistetaan opetusalan henkilöstön jatkokoulutus ja oppimisympäristöjen järkevä digitalisointi, Kytömäki sanoo.

Vihreät haluavat myös turvata kulttuuripalvelujen ja vapaan sivistystyön monipuolisuuden ja kattavuuden.

– Tuetaan kouluja ja kirjastoja niin, että lasten ja nuorten laskussa oleva lukuharrastus saadaan nousuun, Kytömäki tuumaa.

Vihreät haluavat luonnollisesti suojella myös yhteistä ympäristöä. Vihreiden mielestä luonnon monimuotoisuuden suojelu kuuluu sivistyskunnan tehtäviin. Puolue puhuu mielellään pohjavesialueiden ja aurinkovoiman puolesta.

– Lisäksi kaavoituksessa pitää turvata asuinalueille, kouluille ja hoivapaikoille riittävän laajat virkistysalueet. Tiivistetään myös kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyötä liikunnan järjestämiseksi kaikille ikä- ja erityisryhmille, Kytömäki ehdottaa.

Hänen mukaansa kunnan pitää myös luoda työtä ja turvaa sekä torjua köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

–Asukkaat yhdessä kaupungin työtekijöiden, päättäjien, asiantuntijoiden, yritysten ja yhdistysten kanssa suunnittelevat palveluja, jotka helpottavat arjessa pärjäämistä ja samalla vahvistavat ihmisen uskoa ja luottamusta entistä ehjempään tulevaisuuteen, Kytömäki visioi.

Perheen puolesta ja yksinäisyyttä vastaan

kristillisdemokraatitYlöjärven kristillisdemokraatit korostavat ennen kaikkea perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä.

– Ajassamme korostuva yksilöllisyys tarkoittaa usein myös yksinäisyyttä ja välinpitämättömyyttä. Tahdomme olla vastavoima tälle kehitykselle. Yhdellä sanalla ilmaisten, tavoitteemme on yhteisöllisyys, kristillisdemokraattinen kunnallisjärjestöä johtava Veli-Matti Antila sanoo.

Kristillisdemokraatit muistuttaa olevansa perhepuolue.

– Kristillisdemokraatteina haluamme kannustaa perheen perustamiseen ja luoda lapsimyönteistä yhteiskuntaa. Tavoitteenamme on lisätä lapsiperheiden arjen sujuvuutta ja parantaa koululaisten hyvinvointia. Tarvitsemme päiväkotien rinnalla kotihoitoa, perhepäivähoitoa ja kerhoja, Antila selvittää.

Hän haluaa myös linjata, että sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee rakenneuudistuksen, jossa palveluiden painopistettä siirretään perusterveydenhuoltoon sekä ennalta ehkäiseviin, hyvinvointia lisääviin peruspalveluihin.

– Kristillisdemokraattien mielestä jokainen ikäihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden, Antila sanoo.

valtuusto
9. huhtikuuta järjestettävissä kuntavaaleissa ratkaistaan montako edustajaa kukin puolue saa 51-paikkaiseen Ylöjärven kaupunginvaltuustoon.

Comments are closed.