Alisenkosken kalaporras ja Ylisenkosken kalatie ovat valmistumassa Parkkuussa

Vaelluskalan kaverit

Kaivinkone möyrii maata Näsijärven Parkkuunlahden suulla solisevassa Alisenkoskessa. Vieressä seisoo Parkkuun Alamyllyn vesivoimalaitos. Kaivurin avulla koskeen rakennetaan uusi pato ja sen alapuolelle kalaporras.
kalaporras

ELY-keskuksen Kalastusbiologi Hannu Salo, Parkkuun osakaskunnan puheenjohtaja Heikki Lamminpää sekä urakoitsija Juhani Annala katsovat tyytyväisinä seisovat tyytyväisinä Alisenkosken uuden kalaportaan edessä.

Vesivoimalaitoksen kohdalla on ollut jo pitkään jyrkkä nousueste vaelluskaloille. Sen vuoksi ne eivät ole päässeet nousemaan Näsijärvestä Parkkuun Alisenkoskeen ja Ylisenkoskeen ja niiden kautta Jakama-järveen. Jo ennen kalaportaan ja padon rakentamista Ylisenkoskea on kunnostettu taimenelle suotuisaksi.

Kalataloudellisia toimia sisältäneen hankkeen käynnistäjänä toimi Parkkuun osakaskunta ja patotoimikunta.

– Hankkeen suunnittelu käynnistyi jo vuonna 2009. Parkkuun osakaskunta anoi aluehallintovirastosta hankkeen toteutuksessa tarvittavan ympäristöluvan vuonna 2013. Tänä syksynä päästiin vihdoin töihin, hankkeen tilaajana toimivan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Hannu Salo kertoo.

Kalahankkeille irtoaa rahaa

Ylisenkosken kalatien ja Alisenkosken kalaportaan rakentaminen on osa uhanalaisen taimenkannan hoitoa. Tavoitteena on poistaa taimenelta vaellusesteitä lisääntymisalueille ja luoda uusia lisääntymisalueita koskialuetta kunnostamalla. Koskireiteillä on paljon koski- ja virtapaikkoja, jotka sopivat erinomaisesti taimenelle.

– Kalataloudellisen hyödyn ansiosta ELY-keskuksen kalatalousyksikkö on kiinnostunut rahoittamaan tällaisia hankkeita, Hannu Salo toteaa.

Hänen mukaansa hankkeen suunnittelu, selvitykset, kulttuurihistorialliset tutkimukset ja itse rakennustyöt ovat vaatineet 110 000–120 000 euroa.

Kalaporras ja kalatie on suunniteltu mahdollisimman luonnonmukaisiksi ja yhteensopiviksi ympäristön kanssa. Tavoite on kunnioittaa historiallisesti arvokkaan koski- ja myllymiljöön säilymistä tärkeänä muinaismuistokohteena.

Rakentaminen luontoa kunnioittaen

kalaporras

Kalaportaan ansiosta vaelluskalat voivat nousta Näsijärvestä Jakamaan vieviin koskiin.

Kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi hankkeen urakoitsijana toimiva Urakointi Juhani Annala Ky on joutunut miettimään tarkasti koskimaisemaan sopivia työtapoja. Tämä on tosin käynyt helposti, sillä yritys on erikoistunut vastaaviin hankkeisiin.

– Olemme tehneet kalaportaita ja kalareittien ennallistamistöitä aiemmin muun muassa Tammelassa, Virroilla, Kihniössä ja Ruovedellä, yrittäjä Juhani Annala kertoo.

Hän tosin myöntää, että Alisenkoskeen nyt pystytettävä kalaporras on yrityksen tähänastisista töistä erikoisin.

– Jyrkkä kallio, maisema ja viereinen voimalaitos ovat aiheuttaneet omia haasteitaan. Tätä on kyllä myöhemmin mukava näyttää referenssinä, Annala naurahtaa.

Hänen mukaansa kalaportaista pitää tulla sellaiset etteivät ne näytä tehtaalta tilatulta.

– Tällaisessa paikassa urakoitsijan pitää osata lukea luonnonolosuhteita.

Juhani Annala kertoo, että myös kalatien kunnostaminen Ylisenkoskeen oli melko vaativa urakka.

– Haasteita aiheutti se, ettei työtä voinut tehdä kosken rannalta käsin maisemahistoriallisten seikkojen vuoksi. Kunnostustyöt tehtiin siis koskea pitkin etenemällä.

Kalaistutuksilla alkuun

Alisenkoskessa ja Ylisenkoskessa ei ole tavattu taimenta enää vuosiin. Asia varmistui sähkökoekalastuksilla viime vuonna.

Alisenkoskessa ja Ylisenkoskessa ei ole tavattu taimenta enää vuosiin. Asia varmistui sähkökoekalastuksilla viime vuonna.

Kauniiden maisemien säilyttäminen ennallaan on varmasti yksi syy siihen, miksi Alisenkosken, Ylisenkosken ja Jakaman seudun asukkaat ovat olleet erittäin myötämielisiä koko hanketta kohtaan.

– Olemme kuunnelleet paikallisia ihmisiä tarkalla korvalla. Luulen, että mökkiläiset ovat mielissään, kun Jakaman pinnan korkeus pysyy uuden padon ansiosta suhteellisen vakaalla tasolla. Aiemmin veden korkeus on vaihdellut rajustikin, Parkkuun osakaskunnan puheenjohtaja Heikki Lamminpää selvittää.

Kenties vuosien päästä seudun asukkaat pääsevät nauttimaan taimenen kalastamisesta. Tämän tavoitteen eteen on kuitenkin tehtävä vielä runsaasti työtä, koska taimen on yhä uhanalainen. Sen pyytäminen on siis kielletty.

– Kalaistutuksia pitää tehdä useana vuonna, jotta taimenkanta vahvistuu. Tavoitteena on toki vahvistaa taimenkantaa niin, että jonain päivänä taimenta voidaan pyytää Näsijärven reitiltä, Hannu Salo ELY-keskuksesta määrittelee.

Koko kalaporras- ja kalatiehanke valmistuvat etuajassa, kenties jo joulukuun ensimmäisinä päivinä. Sen jälkeen valmis työ luovutetaan Parkkuun osakaskunnalle.

– Toki kalaportaan ja kalatien rakenteiden toimivuutta ja veden kulkua seurataan keväällä tarkasti. Tarvittaessa tehdään sitten korjaustöitä, Salo kertoo.

– Hienoa, että hanke saadaan vihdoin maaliin ja voimme aloittaa taimenen istutuksen Alisenkoskeen ja Ylisenkoskeen, Heikki Lamminpää iloitsee.

img_3506 img_3513 img_3517

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?