Rauno Saaren mukaan selvitykset on nyt tehty, joten paikallispoliitikkojen on kannettava vastuu jatkosta

Uusi kaupunki -malli syntyy kuolleena, seutukaupunkimalli huomioi kuntien toiveet

Selvitysmies Rauno Saari tietää, että ehdotus kahdeksan nykyisen Tampereen seudun kunnan liitoksesta eli kokonaan uuden kaupungin perustamisesta on syntynyt kuolleena. Hän on tutkinut mallin, koska maan hallituksen antama kuntarakennelaki määrää selvitysvelvoitteen.
Saari tarjoaa seutukaupunkimallia, joka pohjaa kaksitasoiseen hallintojärjestelmään. Seutukaupungilla sekä palvelukunnilla on omat valtuustonsa,  ja niiden tehtäväjako on selkeä.
Selvitysmies Rauno Saari on saanut Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaselvityksen valmiiksi. Hänen mukaansa jatko on paikallispoliitikkojen käsissä.

Selvitysmies Rauno Saari on saanut Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaselvityksen valmiiksi. Hänen mukaansa jatko on paikallispoliitikkojen käsissä.

Rauno Saari jätti liki vuoden työnsä hedelmän eli Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu -selvityksen loppuraportin eilen tiistaina hankkeessa mukana olevien kahdeksan kunnan edustajille.
– Omasta mielestäni olen pystynyt vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Olen tyytyväinen lopputulokseen. Olen arvioinut erilaisia organisaatiovaihtoehtoja koko Tampereen kaupunkiseudun hyvinvoinnin sekä kilpailukyvyn vinkkeleistä. Prosessi tarjosi selkeästi keskustelufoorumin alueen poliittisille päättäjille ja kuntalaisille. Elinvoimaselvityksen rinnalla täyttyi kuntarakennelain edellyttämä selvitysvelvoite, Saari sanoo.
Selvitysmiehen mielestä hanke kokonaisuudessaan eteni hyvässä hengessä.
– Yleinen ilmapiiri kylmeni selkeästi viime vuoden loppupuolella, kun hallitus antoi pakkoäänestysesityksensä. Samaan aikaan kaksi isoa hanketta eli sote- ja kuntauudistus ovat yskineet, Saari pohtii.
Selvitysmies korostaa, että Tampereen kaupunkiseudun kuntien tulevaisuutta on selvitetty riittävästi ja kattavasti.
– Tilanne ei parane tai muutu muuksi lisäselvityksistä huolimatta, hän uskoo.
Rauno Saari sanoo, että asian vieminen eteenpäin vaatii poliittisia ratkaisuja.
– Alueen kuntapäättäjien on kannettava vastuu jatkosta. Pallo on täysin vastuunkantajilla. Nyt on oikea aika nojautua realiteetteihin ja lähettää juna eteenpäin, hän kannustaa.
Saari toivoo, että kaikki kahdeksan kuntaa eli Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Kangasala, Tampere, Orivesi sekä Vesilahti olisivat mukana jatkovalmistelussa, jotka käynnistyisivät ohjaus- ja valmisteluryhmien asettamisella.
Selvitysmies huomauttaa, että yhden tai kahden kunnan pois jääminen ei kaada hankkeen eteenpäin viemistä.
Jatkotyö valmistuisi vuoden 2016 keväällä.

Toiseksi suurin kaupunki ei toteudu

Uuden kaupungin perustaminen Tampereen kaupunkiseudun kahdeksasta kunnasta on täysin loppuun käsitelty.
– Päätelmä on tullut selväksi koko selvitystyön ajan. Asialle ei löydy poliittista tukea, Rauno Saari muistuttaa.
Jos kahdeksan kuntaa laittaisivat hynttyynsä yhteen, muodostuisi kaupungista Suomen toiseksi suurin 365 000 asukkaallaan.

Tehtävät ja valta kahdelle tasolle

Seutukaupunkimalli ottaa huomioon selvitystyön tilaajien toiveet ja vaatimukset.
Rauno Saari kertoo, että kaksitasoisessa hallintojärjestelmässä tehtävät ja päätösvalta jakautuvat kahdelle tasolle.
– Kummankin tason valtuustot valitaan kuntavaaleissa suoralla vaalilla, hän tarkentaa.
Selvitysmiehen mukaan seutukaupungin valtuuston ohjauksessa hoidetaan alueen toiminnallisen kokonaisuuden kannalta keskeiset asiat.
– Niitä ovat muun muassa isot seudulliset investoinnit kuten vesihuolto, maankäytön yleissuunnittelu, seututason elinkeino-, asunto-, liikenne- ja maapolitiikka sekä toisen asteen koulutus, Saari listaa.
Hän lisää, että seutukaupunki hoitaa myös tulevaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta ohjaavan järjestämislain mukaisen sote-alueen vastuukunnan tehtävät.
Parhaillaan valinkauhassa olevan kuntalain on mahdollistettava kaksitasoinen kuntahallinto. Tampereen kaupunkiseudun mahdollisessa mallissa toinen eli alempi toimija on palvelukunta, joka olisi tehtävissään itsenäinen ja oman valtuustonsa ohjaama.
– Palvelukunnan sarkaa ovat lähipalvelut. Punaisena lankana on läheisyysperiaate.

Talous konsultoi todellisia tekoja

Talous pakottaa Suomen toiseksi kehittyneimpänä kasvukeskuksena olevan Tampereen kaupunkiseudun kunnat vakavaan tulevaisuuden pohdintaan.
Rauno Saari sanoo, että jokaisella kunnalla on korjattavaa rahakirstunsa parissa.
– Vuonna 2012 vuosikate kattoi vain 40 prosenttia nettoinvestoinneista, hän aloittaa.
– Viime vuoden lukujen valossa alueen kuntien yhteenlaskettu alijäämä on 43,4 miljoonaa euroa.
– Kahdeksan kunnan lainamäärä on kasvanut 60 prosenttia viiden viime vuoden aikana. Tällä hetkellä velkaa on yhteensä 1,3 miljardia euroa.
Selvitysmies Rauno Saari viittaa BDO Oy:n raporttiin, jonka mukaan Tampereen kaupunkiseudun palvelutarpeen lisäys pelkästään ikääntymisen ja väestön kasvun vuoksi on 400 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.

___________________________________________________________________________________________

Seutukaupunki ja palvelukunnat tasaavat taloudellisen hyvinvoinnin

Kaupunginjohtaja Pentti Sivusen mielestä kaupunkiseudun kunnallispäättäjien on nyt oltava lipunkantajia

Selvitysmies Rauno Saaren ehdotus Tampereen kaupunkiseudun kunnallishallinnon järjestämisestä sekä alueen elinvoiman vahvistamisesta saa täydellisen tuen Ylöjärven kaupunginjohtajalta Pentti Sivuselta.
– Tarttumalla vapaaehtoisesti isoon uudistukseen turvaamme niin kansalaisten palvelut kuin kasvukeskuksen pärjäämisen, kunnallisneuvos perustelee.
Pentti Sivusen mielestä Rauno Saaren ehdotus antaa erinomaiset eväät Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuuden pelastamiseksi ja kunnallishallinnon remontoimiseksi.

Pentti Sivusen mielestä Rauno Saaren ehdotus antaa erinomaiset eväät Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuuden pelastamiseksi ja kunnallishallinnon remontoimiseksi.

Ylöjärven kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on erittäin tyytyväinen selvitysmies Rauno Saaren työhön sekä hänen ehdotukseensa Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman vahvistamiseksi sekä kunnallishallinnon remontoimiseksi ajan vaatimuksia vastaavaksi.
Kunnallisneuvos korostaa, että Saari on hahmotellut hyvin laajan tulevaisuuden kuvan.
– Koko kaupunkiseudun kahdeksan kunnan poliittisten päättäjien on oltava nyt todellisia lipunkantajia. Vastuunkantajien on nähtävä erittäin kauaksi tulevaisuuteen. Ehdotusta ja sen päämääriä ei pidä tarkastella tässä hetkessä. Tähtäin on asetettava kymmenien vuosien päähän, Sivunen odottaa.
– Vastuunkantajien on tunnistettava koko alueen yhteinen hyvä. Tässä hankkeessa ei näperrellä pientä, hän lisää.
Kaupunginjohtaja korostaa, että selvityksen pääpaino on nimenomaan Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuuden ja vireän tulevaisuuden turvaamisessa.
– Jos tämän seudun ihmisillä ei ole työtä eikä toimeentuloa, katoaa pohja yhteiskunnan palveluiden rahoittamiselta. Myös voimavarat tulevaisuuden rakentamiselta katoavat.
Kunnallisneuvos teroittaa, että suomalainen yhteiskunta on mittavan rakennemuutoksen pyörteissä.
– Esimerkiksi maamme teollisuus voi tällä hetkellä tuntuvasti paremmin kuin julkinen sektori.  Elinkeinoelämä on reagoinut ajoissa, ja se on tehnyt välttämättömiä korjausliikkeitä. Samat toimet odottavat valtiota ja kuntakenttää, joiden tulopohja on pienentynyt verokertymän ohennuttua.
Sivunen linjaa, että kuntasektorin tuottavuutta on merkittävästi kohennettava.
– Julkisen sektorin työpaikkojen määrä on liian suuri verrattuna taloudellisiin mahdollisuuksiin. Verokakku ei riitä nykymuotoisten hyvinvointipalveluiden toteuttamiseen.
Ongelmiin löytyvät vastaukset
Pentti Sivunen on vakuuttunut siitä, että Tampere ja kehyskunnat selviytyvät niin ongelmista kuin haasteistakin tekemällä voimakkaasti työtä täysin uuden hallinnon luomiseksi sekä modernin toimintakulttuurin juurruttamiseksi.
– Jotkut ovat jo ehtineet arvostella, että seutukaupunkiin ja palvelukuntiin pohjaava malli paisuttaa virkavaltaa.
– Saari on pureskellut sisällön, ja varmaa on, että hänen tarjoamansa askelmerkit johtavat järkevään palveluiden tuottamiseen. Ratkaisut yksinkertaistavat asioita ja tekevät niistä läpinäkyviä, Sivunen toteaa.
– Kokonaan uuden synnyttäminen hävittää muun muassa Tampereen tilaaja-tuottajamallin.
Kaupunginjohtaja huomauttaa, että nykyjärjestelmässä kaupunkiseudulla on erittäin runsaasti hallinnon rakenteita, jotka kaiken kukkaraksi on koottu epädemokraattisesti.
– Saaren mallissa muun muassa erikoissairaanhoito, toisen asteen opetus, vesihuolto sekä joukkoliikenne ja moni muu toiminto saadaan yksille harteille, jotka on vielä kansanvaltaisesti valittu.
Sivunen tervehtii kiitollisena Saaren ehdotusta yhtäläisestä verotuksesta.
– Palvelukunnat saavat tietyn summan laskennallisin perustein. Jos palvelukunta tuottaa palvelunsa viisaasti, se voi käyttää ylijäävän rahan haluamaansa tarkoitukseen. Järjestelmässä on terve porkkana. Tuottavuuselementti on erittäin tervetullut, kaupunginjohtaja painottaa.
– Malli turvaa ja tasaa taloudellisen hyvinvoinnin. Järjestelmä ei mahdollista erillisten Kauniaisten kaltaisten ilmiöiden syntymistä.
Vuosien tiivis
työ edessä
Pentti Sivunen toivoo, että Tampereen kaupunkiseutu valitsee vapaaehtoisen reitin tulevaisuuden rakentamiselle.
– Valtioneuvosto on luvannut selkeästi, että eri alueiden omia näkemyksiä ja ehdotuksia kuunnellaan herkällä korvalla.
– Jos kahdeksan kuntaa torjuvat omaehtoisen reitin, edessä ei voi olla hyvään lopputulokseen vievää polkua.
Kaupunginjohtaja korostaa, että Tampereen kaupungin erikoistarpeet ehtivät myös kuntalain kokonaisuudistukseen.
Sivunen sanoo, että 14. huhtikuuta on ratkaiseva päivämäärä.
– Tuolloin kaikki selvityksessä mukana olevat kunnat pitävät valtuustonsa kokoukset samaan aikaan ja ratkaisevat mukanaolonsa.
– Ennen ensi kesän lomakautta jokaisella selvityskunnalla on oltava tarkka tieto siitä, miten asiaa viedään eteenpäin.
– Mielestäni hanke tarvitsee koordinoivan pääsihteerin, aktiivisen poliittisen ohjausryhmän sekä useita työryhmiä erilliskysymysten ratkaisemiseksi, kaupunginjohtaja näkee.

05 Raunon jengi

”Kaikki näyttää aluksi mahdottomalta”

Selvitysmies Rauno Saari on valinnut Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu -selvitystyön loppuraportin päätössanoikseen hiljan edesmenneen vapaustaistelija ja presidentti Nelson Mandelan toteamuksen ”kaikki näyttää aluksi mahdottomalta”.
Saaren lainaus on nerokas. Hän kuvailee ja kertoo maailmankuuluksi nousseella siteerauksella erittäin paljon omasta haasteellisesta sekä ongelmallisesta pestistään kahdeksan Tampereen kaupunkiseudun omapäisen kunnan yhteisen tahdon hiojana.
Kun Saari aloitti tehtävänsä vajaa vuosi sitten, suuri osa alueen ihmisistä piti kuntauudistusta kaukaisena ja täysin utopistisena asiana. Monessa pirtissä aihe haudattiin toteamuksella ”ei koske meitä”.
Suomi elää uutta aikaa, jossa tulevaisuus ei peittoa automaattisesti menneitä virheitä, saati tarjoa lonkalta korjausliikkeitä tai lääkkeitä ongelmiin , toisin kuin aikaisemmin talouden lihavat vuodet ovat tehneet.
Varmasti Rauno Saari on kokenut lukuisia kertoja, että Tampereen kaupunkiseudun kuntia ei kerta kaikkiaan voi saada yhteen rintamaan, jossa ne luottavat aidosti toisiinsa ja haluavat tehdä vilpittömästi yhteistyötä. Yleiskuva on piirtynyt mahdottomaksi.
Selvitysmies selätti epäluottamuksen ja lopetti kyräilemisen eri kuntien edustajien keskuudessa toimimalla tasapuolisesti ja kuuntelemalla arvostavalla sekä tarkalla korvalla erilaisia näkemyksiä. Saaren yksi saavutus onkin kaupunkiseudun toimijoiden yhteistyökyvyn juurruttaminen.
Saari nauttii poikkeuksellisen laajaa kunnioitusta jokaisessa selvityskunnassa. Ison työn valmistuminen aikataulussa kertoo siitä, että veturi ei ole yskinyt eikä kone ole pysähdellyt.
Selvitysmies tuntee jokaisen kahdeksan kunnan asiat. Hän ei ole jaotellut sen enempää pienten tai suurten tarpeita vaan on  nostanut kaikki esiin pulpahtaneet yksityiskohdat puntaroitavikseen.
Itsenäinen kunta merkitsee kansalaiselle hyvin paljon. Jokainen paikkakunta on uniikki. Kaikki asiat eivät avaudu tai ratkea järkiperustein. Tässä viidakossa on tunnistettava, mistä milloinkin oikeasti on kysymys, kun asioiden eteenpäin vieminen tahmoo. Rauno Saari on muistanut kunnioittaa perinteitä sekä avata uusia näköaloja.
Eilinen tiistai merkitsi selvitysmiehelle kovin paljon. Saari jätti raporttinsa tilaajilleen. Hän kokee sanoneensa sanottavansa ja siirtyy katsomoon seuraamaan, mitä askelmerkeille tapahtuu.
Jokainen voi varmasti yhtyä siihen, että syntynyt selvitys ei ole vain läjä papereita.
Rauno Saari jos kuka tietää, että poliitikolle toimeen tarttuminen on pääsääntöisesti vaikeaa. Nyt on koittanut aidon mahdollisuuden hetki.

MATTI PULKKINEN

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?