sanomalehdet

Nuorten mediankäyttö on lisääntynyt selvästi korona-aikana – uutiset kiinnostavat nuoria yhä enemmän

Sanomalehtien Liitto selvitti, miten korona on vaikuttanut 13–18-vuotiaiden nuorten mediankäyttöön ja mitkä ovat heidän tärkeimmät tietolähteensä sekä koronan suhteen että yleisesti isoissa uutisaiheissa. Yli 40 prosenttia tutkimukseen vastanneista nuorista kertoo seuraavansa nyt aiempaa enemmän uutisia. Uutisia seurataan lisää ennen kaikkea suoraan jonkin median sivuilta ja uutisista myös keskustellaan enemmän oman lähipiirin kanssa. Nuoret seuraavat nyt…

Sanomalehtiin ja televisioon luotetaan koronauutisoinnissa

Suomalaiset kokevat saavansa televisiosta ja sanomalehdistä tärkeimmät ja luotettavimmat tiedot koronaviruksen vaikutuksista yhteiskuntaan ja omaan elämäänsä. Asia selviää Sanomalehtien liiton IROResearchilta tilaamasta tutkimuksesta, joka tehtiin maalis-huhtikuun vaihteessa. Suomalaisista 79 prosenttia pitää televisiokanavia tai niiden verkkopalveluja tärkeimpänä ja 72 prosenttia luotettavimpana tiedonlähteenä koronauutisoinnissa. Toiselle sijalle sijoittuvat painetut tai digitaaliset sanomalehdet, joita pitää tärkeimpinä 71 prosenttia ja…

Kyselytutkimus: Sanomalehdet toimivat selkeimmin journalististen periaatteiden mukaisesti

#ylöjärvenuutiset, hashtag, aihetunniste, sosiaalinen media, Facebook, Twitter, Instagram

Tuoreen Suomalaisten mediataidot -tutkimuksen mukaan journalismi on suomalaisten mielestä tärkeä osa demokratiaa, ja sanomalehdet toimivat suomalaisten mielestä selkeimmin journalististen periaatteiden mukaisesti Suomalaisista 77 prosenttia pitää journalismia erittäin tärkeänä osana demokraattista yhteiskuntaa ja lähes kaikki muutkin ainakin jossain määrin tärkeänä. Journalismiin liittyvät vahvasti myös yhteiskunnallisten epäkohtien esiin nostaminen, tekstin julkaisijan erottuminen sekä mainonnan ja toimituksellisen sisällön…

Suomalaiset arvostavat kotimaista mediaa – ”Vastuullista ja luotettavaa mediaa arvostetaan laajasti kaikissa ikäryhmissä”

Käytännössä kaikki suomalaiset (94 prosenttia) pitävät tärkeänä sitä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä tuottava mediatarjonta. Erittäin tärkeänä asiaa pitävien osuus on noussut vuodessa neljä prosenttiyksikköä ja on nyt 58 prosenttia suomalaisista. Asia selviää IROResearch Oy:n tutkimuksesta. 86 prosenttia vastaajista kertoo arvostavansa kotimaisten mediayritysten tuottamia sisältöjä paljon tai erittäin paljon. Osuus on yhtä…