Ylöjärveltäkin kaivataan tietoa pesimälinnustosta

Kevät on tuonut lintuja takaisin Suomeen pesimään. Suomen riistakeskus kehottaa tallentamaan havaintoja nyt vesilintupareista ja -poikueista etenkin Pohjois-Hämeestä.

Lintuatlaksessa selvitetään vuosina 2022–2025 Suomen pesimälintulajien esiintymistä ja pesimävarmuutta, sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Kartoitus tukee vuosittain tehtäviä vesilintuseurantoja ja antaa tutkimukselle, hallinnolle ja päättäjille tärkeää tietoa lintujen pesimälevinneisyydessä tapahtuneista muutoksista.

Lintuatlastietoa riistalinnuista voi helpoimmillaan kerryttää kirjaamalla pari-, poikue- ja pesähavaintoja ilmaiseen Oma riista -sovellukseen.

– Lintuatlashavaintoja voi kirjata aina jäiden lähdöstä elokuun loppuun saakka, vielä tänä ja ensi kesänä. Luonnossa liikkuessa on mahdollisuus havainnoida myös lintuja, ja kirjata ohessa havaintonsa talteen, Pohjois-Hämeen vs. riistapäällikkö Marko Mikkola kertoo.

Muistakin lajeista kuin riistalinnuista voi kirjata havaintoja Luomuksen mobiilivihko-sovelluksen kautta.

Puuttuvien ruutujen täydentämistä

Mikäli on erityisen kiinnostunut havaintojen kirjaamisesta, voi lähteä varta vasten etsimään lintuja. Laji.fi-sivustolta voi tarkistaa sellaiset ruudut, joista on vähemmän esimerkiksi vesilintuhavaintoja. Tämän jälkeen voi lähteä etsimään ruudusta puuttuvia lintulajeja. Lajintuntemusta sekä paikallistuntemusta tarvitaan, jotta osaa suunnata retkensä oikeanlaiselle vesistölle. Esimerkiksi vesilintujen osalta kannattaa maastokartalta ja ilmakuvista etsiä reheviä järviä sekä käytöstä poistuneita turvetuotantoalueita, joille on noussut vesi.

Luonnontieteellisen keskusmuseon organisoima Suomen 4. lintuatlas on ollut käynnissä jo kahden vuoden ajan. Pesimälintulajien esiintymistä selvitetään 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa, joihin koko Suomi on jaettu.