Muuttolinnutkin tarvitsevat ruokarauhan – Kiireinen kevät edessä

Tänä keväänä lintuharrastajat ovat monin paikoin havainneet ihmisten ajavan lintuparvia lentoon. BirdLife muistuttaa lintujen tahallisen häirinnän olevan kiellettyä ja haittaavan lintujen valmistautumista pesintään.
Lintujen häiritseminen muutonaikaisilla levähdyspaikoilla on luonnonsuojelulaissa kielletty. (Arkistokuva: Sanna Hillberg)

Muuttolinnut ovat jälleen kerääntyneet suuriksi parviksi sulapaikoille ja pelloille. Birdlife tiedottaa, että viime viikkoina erityisesti pelloilla ruokailevien hanhien parvia on ajettu tarkoituksella lentoon jopa lentokoneen ja parvea kohti juoksemaan usutettujen koirien avulla.

Luonnonsuojelulaki kieltää lintujen tahallisen häiritsemisen muun muassa muutonaikaisilla levähdyspaikoilla.

Keväällä lintujen pitää kerätä riittävät ravintovarat sekä pesintää että muuttomatkaa varten. Lintujen ruokailun häirintä vaarantaa pesinnän onnistumisen ja viivästyttää muuttomatkan jatkoa.

– Turha lentäminen lisää lintujen energiankulutusta, minkä vuoksi ne joutuvat ruokailemaan enemmän ja pysyvät alueella kauemmin, kertoo BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

Valtio korvaa satovahinkoja

BirdLife muistuttaa, että lintujen on annettava ruokailla rauhassa. Esimerkiksi varomaton lintujen valokuvaaja tai droonin lennättäjä voi aiheuttaa parvessa paniikin.

Ilmaston lämpenemisen vuoksi Suomi on nykyään paljon aikaisempaa tärkeämpi levähdyskohde esimerkiksi kurjen, joutsenien ja monien hanhilajien kevätmuutolla. Tällä hetkellä eteläisen Suomen pelloilla ruokailee kymmeniä tuhansia tundra- ja metsähanhia. Tärkeimmille paikoille hanhia on kertynyt tuhansittain.

Valtio korvaa viljelijöille rauhoitettujen lintujen aiheuttamia satovahinkoja. Lisäksi viljelijät voivat hakea Varsinais-Suomen ELY-keskukselta poikkeuslupaa lintujen karkottamiseksi vaurioille alttiilta peltolohkoilta.