Ylöjärveläiset pääsevät pian äänestämään, mihin yhteiseen hyvään he käyttäisivät 50 000 euroa – Tällaisia ehdotuksia kaupunki sai

Pian käynnistyvässä äänestyksessä ylöjärveläiset saavat päättää, mihin kaupunki laittaa rahaa 50 000 euroa.
Viime vuonna äänestyksen voitti Viljakkalan yhtenäiskoulun monitoimikenttä, joka koululle sitten rakennettiin. (Kuva: Jani Saarenpää)

Ylöjärven kaupunki kokeili viime vuonna ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia, jossa 50 000 euron käyttökohteesta päättivät ylöjärveläiset. Viime vuonna suurimman osan äänistä keräsi jo toteutettu Viljakkalan yhtenäiskoulun monitoimikentän rakentaminen.

Tänä vuonna jaossa on jälleen 50 000 euroa, jonka käyttökohteista ylöjärveläiset pääsevät äänestämään 6.5.-26.5. välisenä aikana sähköisellä lomakkeella.

Aikaisemmin tänä vuonna kaupunki keräsi ylöjärveläisiltä ideoita mahdollisista rahan käyttökohteista, joiden teemana tuli olle ”arjen hyvinvointia kaikille”.  Kaikki ideat käytiin läpi kaupungin osallistuvan budjetoinnin työryhmässä, joka jatkojalosti ehdotukset äänestysideoiksi.

Tällaisten ideoiden joukosta ylöjärveläiset pääsevät pian äänestämään. Kaupunki voi toteuttaa useamman kuin yhden eniten ääniä saaneen idean, kuitenkin niin, että rahaa on käytettävissä yhteensä 50 000 euroa.

Tällaisia ideoita voi äänestää:

 •  Ylöjärvi-suunnistus: laaditaan konkreettinen kartta, joka auttaa löytämään Ylöjärven hienot ulkoilureitit ja -alueet. (1 000 e)
 • Metsän lumo: rakennetaan Kirsi Kunnaksen runoilla rikastettu kulkureitti Tiitiäisen metsään, jolloin mahdollistetaan pääsy metsään myös rollaattorin, pyörätuolin ja lastenvaunujen kanssa. (20 000 e)
 • Maisemakukkapeltoja Ylöjärvelle: lisätään maisemakukkapeltoja olemassa olevien lisäksi. (10 000 e)
 • Lisää viihtyisyyttä eri kaupunginosiin: lisätään eri alueiden viihtyisyyttä esim. kukkaistutuksilla ja viedään penkkejä eri alueille. (3 000 e)
 • Asukkaiden yhteiset iltamat Sauriolla: järjestetään asukkaille ilmaisia iltamia, joissa on mahdollisuus tavata muita kulttuurin parissa. (6000 e)
 • Hetki nauramiselle stand up:n parissa: järjestetään stand up-esityksiä tulevien tapahtumien yhteyteen tai omana tapahtumana. (2 000 e)
 • Toiminnalliset työpajat eri aiheisiin liittyen: järjestetään työpajoja esim. vaatehuoltoon ja moponkorjaukseen liittyen. (5 000 e)
 • Monipuolistetaan leikkialueiden tarjontaa: lisätään mahdollisuuksia kuntoiluun leikkialueilla tai niiden läheisyydessä kuntoiluvälineiden avulla. (5 000-10 000 e)
 • Maalla on mukavaa tapahtumat Kurussa ja Viljakkalassa: tehdään tapahtumien avulla tutuksi Kurun ja Viljakkalan kaupunginosia. (10 000 e)
 • Hankitaan kirjastoille lisää liikunta- ja urheiluvälineitä lainattavaksi: lisätään ja monipuolistetaan nykyistä tarjontaa kirjastoissa ja mahdollistetaan eri lajien kokeilu matalalla kynnyksellä. (5 000 e)
 • Liikutaan yhdessä!: kutsutaan asukkaita liikkumaan yhdessä järjestämällä yhteisöllisiä liikunta- ja kulttuuritapahtumia eri kaupunginosissa. ( 6000 e)
 • Tehdään Ylöjärven Leija-kirjastoon aistiystävällinen Nepsy-nurkka: nepsynurkka olisi kaunis, rauhallinen, aistiesteetön paikka, jossa olisi esillä nepsy-aiheeseen liittyvää tietoa ja mahdollisuus lainata perheiden arkea helpottavia välineitä. (3 000 e)
 • Nuorisopassi toisen asteen opiskelijoille: Nuorisopassi-hyvinvointisovelluksen avulla aktivoidaan nuorten arkea. Nuorisopassi on tällä hetkellä käytössä 5.-9.luokkalaisilla ylöjärveläisillä. (40 000 e)
 • Luonto nuorten hyvinvointia vahvistamassa: järjestetään tapahtumia ja retkiä luontoympäristössä nuorten hyvinvointia tukemaan. (7000 e)
 • Ikäihmisten virkistys- ja yhteisölliseen toimintaan: järjestään ikäihmisille suunnattu retki ja esim. vertais- ja ystävätoimintaa. (7 000 e)
 • Pysytään pystyssä: tarjotaan liukuesteitä kenkiin erityisesti iäkkäille asukkaille. (7 000 e)
 • Puisto-ohjaaja Ylöjärvelle kesän ajaksi: palkataan heinä-elokuuksi puisto-ohjaaja leikittämään ja liikuttamaan asukkaita puistoissa. (4 000 e)
 • Rahat riittämään: yleisöluennolta vinkkejä omaan talouteen. (2 000 e)

T