Tällainen on uusi Kolmostie Ylöjärveltä Hämeenkyröön: Nelikaistaista ohitustietä rakennetaan 10 kilometriä täysin uuteen maastoon Metsäkylän pohjoispuolelle

Kysyimme projektipäällikkö Sami Ruskilta Pirkanmaan ely-keskuksesta, mitä uusi yli sata miljoonaa euroa maksava ohitustie Ylöjärveltä Hämeenkyröön pitää sisällään pääpiirteittäin.
Ylöjärven ja Hämeenkyrön välille on suunniteltu pitkään uuden ohitustien rakentamista, ja nyt hankkeen yksityiskohtainen tietsuunnittelu on käynnistynyt.  Suunnitelmassa Ylöjärven ja Hämeenkyrön välille rakennetaan nelikaistainen uusi ohitustie, jossa kaistat on erotettu keskikaiteeella.

Hämeenkyrössä saatiin viime vuonna valmiiksi Väyläviraston kolmivuotinen rakennushanke, jossa Kolmostietä parannettiin  Hämeenkyrössä Tippavaaran ja Hanhijärven välillä rakentamalla uusi nopeampi ja turvallisempi, noin 10 kilometrin pituinen kapea keskikaiteellinen ja nelikaistainen valtatie.

Lisäksi Kolmostietä parannetaan nykyisellä paikallaan tulevaisuudessa uuden ohitustien eteläpäässä Hämeenkyrön Hanhijärven ja Rokkakosken välisellä tieosuudella, jossa on nyt kaksi kaistaa ja ohituskaista ilman keskikaidetta. Tiestä tehdään niin ikään nelikaistainen keskikaiteellinen väylä. Urakan aloittamisvuodesta ei ole vielä tehty päätöstä.

Samaan kokonaisuuteen liittyy vuosikymmeniä odotettu hanke, jossa Kolmostietä parannetaan myös Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä.

Lue myös: Uuden valtatien suunnittelu Ylöjärveltä Hämeenkyröön alkaa

Kyseinen osuus rakennetaan liittymään Hämeenkyrön ohitustien eteläpäähän. Pirkaanmaan ely-keskus aloittaa nyt Ylöjärven Soppeenmäen ja Hämeenkyrön Sarkkilan välisestä Kolmostien parannushankkeesta varsinaisen tiesuunnitelman laatimisen ja siihen liittyvät maastotyöt ja tutkimukset. Päätöstä tien varsinaisesta rakentamisesta ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Kysyimme projektipäällikkö Sami Ruskilta Pirkanmaan ely-keskuksesta, mitä uusi ohitustiesuunnitelma Ylöjärveltä Hämeenkyröön pitää sisällään pääpiirteittäin.

Uusi ohitustie ja kolme uutta liittymää

Kolmostien parannus Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä pitää sisällään yhteensä noin 17 kilometrin tieosuuden, jossa rakennetaan yhteensä kolme uutta eritasoliittymää ja noin 10 kilometriä täysin uutta nelikaistaista ohitustietä maastoon.

Ruskin mukaan uusista liittymistä ensimmäinen rakennetaan nykyisellä Kolmostiellä Elovainion eritasoliittymän kohdalle ja toinen pari kilometriä Kuruun päin Heinikon kohdalle Uudelle-Kuruntielle. Kolmas eritasoliittymä tulisi Hämeenkyrön-Miharintien kohdalle.

– Kaksi eritasoliittymää (Ylöjärven päässä) muistuttavat Kolmenkulman kiertoliittymää, jossa valtatie kulkee liittymän ali ja risteävä tie sekä paikallinen katuyhteys taas sen yläpuolella kiertoliittymän kautta. Elovainion kohdalla tosin valtatie kulkisi kiertoliittymän yli ja kiertoliittymään saapuva ja lähtevä väylä on valtion maantietä.

Heinikon liittymästä rakennetaan varsinainen uusi Hämeenkyröön vievä kymmenen kilometrin ohitustie, jossa nopeusrajoitus on sata kilometriä tunnissa.

– Uusi ohitustie rakennetaan Metsäkylän pohjoispuolen maastoon, josta se menee Sasiin saakka. Kyseessä on samanlainen ohitustie kuin nyt Hämeenkyrössä on, eli 2+2-kaistainen tie, jossa on kohtaamisonnettomuudet estävä keskikaide, Ruski kertoo.

Koko ohitustien matkalle rakennetaan myös riista-aita. Tie pujottelee Metsäkylän pohjoispuolella vesistöalueiden vierestä, eli urakassa vältytään järvien yli rakennettavien vesistösiltojen rakentamiselta.

Kolmostie kulkee nykyisellään Ylöjärven Soppeenmäestä Hämeenkyröön (kartassa keltaisella). Tulevaisuudessa uusi valtatie (kartassa oranssilla) kulkisi Soppeenmäen sillan kohdalta pari kilometriä Elon ohi Uutta-Kuruntietä, josta se erkanisi Metsäkylän pohjoispuolelle ja kulkisi Hämeenkyröön saakka. (Kartta: Jani Saarenpää) (kartta: Jani Saarenpää)

Liikenneturvallisuus paranee

Kolmostien parantamisesta on puhuttu jo vuosikymmenten ajan, sillä tie on ruuhkainen ja se sijaitsee pohjavesialueella. Tiellä sattuu myös paljon liikenneonnettomuuksia.

– Viimeisen viiden vuoden aikana Kolmostien onnettomuuksissa on sattunut 15 henkilövahinkoa, joista kuolemantapauksia oli kolme.

Ruskin mukaan nyt laadittavan suunnitelman tavoitteena onkin parantaa Kolmostien liikenneturvallisuutta sekä vilkkaan valtatieosuuden palvelutasoa.

– Kyllähän Kolmostien parannus sujuvoittaa pitkänmatkan liikennettä ja erityisesti raskasta liikennettä, jota kulkee merkittävästi Vaasaan päin. Kun tämä Ylöjärven ja Hämeenkyrön välinen pätkä saadaan tehtyä, niin käytännössä meillä on valtatie, joka on 2+2-kaistaista väylää Helsingistä aina Kyröskoskelle asti.

– Ainoana poikkeuksena on Tampereen E ja Lakalaivan eritasoliittymä, jossa valtatien liikenne kulkee rampin kautta. Tähän kohtaan on tekeillä Vt 3 Lempäälä-Pirkkala -yleissuunnitelma, joka sujuvoittaisi kyseistä kohtaa.

Rahoituksesta päättää eduskunta

Milloin uutta Kolmostietä sitten päästään Ylöjärvellä rakentamaan?

Tästä Ruskilla ei ole antaa vastausta, sillä nyt käynnistettävää yksityiskohtaista tiesuunnitelmaa laaditaan ainakin vuoteen 2026 saakka. Tiesuunnitelma pohjautuu vuonna 2020 hyväksyttyyn Kolmostien parannuksen yleissuunnitelmaan.

Lue myös: Ylöjärven ja Hämeenkyrön välistä valtatietä suunnitellaan parannettavaksi lähes 100 miljoonalla eurolla – suunnitelma nyt nähtävillä

– Tämä vuosi menee lähtötietojen hankkimiseen. Ensin tehdään maastomittaukset ja suunnittelun kilpailutus. Ensi vuonna suunnittelun pitäisi lähteä liikkeelle. Tiesuunnitelma on yksityiskohtainen suunnitelma, jonka pohjalta hanketta voitaisiin periaatteessa ryhtyä rakentamaan.

Varsinainen rakentaminen vaatii kuitenkin rahaa, yleissuunnitelmassa annetun arvion mukaan 132 miljoonaa euroa. Ruski sanoo, että lopulta Väylävirasto päättää, mitkä hankkeet ovat vaikutuksiltaan sellaisia, että ne kannattaa ottaa mukaan valtakunnalliseen väyläverkon investointiohjelmaan.

– Ja toteutettaville hankkeille rahoituksen myöntää lopulta eduskunta, Ruski sanoo.

Lue myös, mitä mieltä metsäkyläläiset olivat uuden ohitustien toteuttamisesta kymmenen vuotta sitten:

Selvitimme, mitä mieltä metsäkyläläiset ovat alueen pohjoispuolelle kaavaillusta ohitustiestä