Visio: Ylöjärven on syytä satsata linja-autoliikenteen toimivuuteen ennen mahdollista ratikka-aikaa

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi raportin Tampereen seudun kuntien joukkoliikenteen visiosta ja maankäytön kehityksestä. Ylöjärven osalta visiossa on huomioitu sekä mahdollinen ratikan rakentaminen että kaukojunien pysähtyminen Ylöjärvellä.

Tämän Tampereen kaupunkiseudun 2030-luvun joukkoliikenteen visio ja runkolinjasto suuntaviivat -raportin pohjalta on luotu joukkoliikenteen runkoliikenteen strategiaa Tampereen seudulle.

Kuvassa näkyy Ylöjärvellä Nyssen busseihin tehdyt nousut linjakohtaisesti prosenttijakona 2019–2023. (Kuva: Nysse)

Ylöjärvellä toteutetaan linjastouudistus tämän kesäkauden alussa. Ylöjärvellä satsataan Kuruntien joukkoliikennepalvelun kehittämiseen ja lisäämällä vuorotarjontaa alueella. Samassa yhteydessä Metsäkylän ja Haaviston alueilla parannetaan vuorotarjontaa keskipäivällä ja kytketään Vuorentausta paremmin Ylöjärven keskusta-alueeseen. Siivikkalassa kehitetään vuorotarjontaa, raitiotieliikenteen käynnistyessä Lentävänniemeen tammikuussa 2025. Uusina avauksina ovat Kuruntieltä yhteys Elovainion kaupallisiin palveluihin sekä Soppeentien joukkoliikennepalvelun muodostuminen.

Raportissa todetaan, että Ylöjärvellä on selvitetty tarkentavalla yleissuunnitelma raitiotien jatkamista Hiedanrannasta Ylöjärvelle. Tarkentavan yleissuunnitelman jälkeen raitiotien suunnittelua jatketaan hankesuunnitelman laadinnalla.
Hankesuunnitelman toteutuksen jälkeen voidaan lähteä luomaan toteutussuunnitelmaa ja päätöksenteossa voidaan siirtyä kohti mahdollista rakentamispäätöstä.

Vision mukaan Ylöjärven joukkoliikennepalvelun runko voisi näyttää 2030-luvulla tältä. (Kuva: Nysse)

Ylöjärven raitiotien rakentuminen on vahvasti sidoksissa Tampereen raitiotieratkaisuihin ja Hiedanrannan kehittymiseen. Raportti muistuttaa, että Hiedanrannan kehittyminen ei välttämättä ole nopeaa, jolloin raitiotien liikennöinti suunniteltua tiheämmällä vuorotarjonnalla Hiedanrannasta Tampereelle ei ole kustannustehokasta. Raportissa ennakoidaan, että ennen mahdollista ratikkaa 2030-luvulla on Ylöjärvelle rakennettu järjestelmä linja-autoliikenteelle, jossa tuetaan nykyistä ja tulevaa maankäyttöä Teivo-Mäkkylä -alueella, ja matkustajia Ylöjärveltä syötetään Hiedanrannan ratikkaan.

Ylöjärvellä on käynnissä myös keskusta-alueen junaliikenteen puulaiturialueen lastausalueen kehittäminen. Tavoitteena on tutkia, miten kaukojunien pysähtymistä Ylöjärven keskustassa voitaisiin edistää. Raportin mukaan kaukojunaliikenteen pysähtyminen Ylöjärven keskustassa ei kuitenkaan vielä ratkaise Ylöjärven joukkoliikennepalvelun runkoa, mutta se mahdollistaa alueen maankäytön kehittämistä sekä kaupungin tiivistämistä. Lisäksi kaukojunapysäkki kunnan keskuksessa on merkittävä vetovoimatekijä pidemmän matkan pendelöintiin.

Raportissa todetaan, että Ylöjärven osalta ennen mahdollista ratikka-aikaa on syytä satsata linja-autoliikenteen toimivuuteen ja kehittää jo tässä vaiheessa tulevia uusia liittymiä Vaasantien varteen. Suunnitteilla on jo Pallotien uusi liittymä, joka osaltaan nopeuttaa Metsäkylän ja Tampereen välistä yhteyttä. Toinen merkittävä liittymä ja siihen sidotut pysäkit ja kevyen liikenteen turvalliset ylitys- tai alitusmahdollisuudet ovat Mäkkylän kohdalla. Mäkkylän uusi liittymä ja sen yhteyteen rakennettavat alikulut ja linja-autopysäkit mahdollistavat jo ennen raitiotietä alueen kehittämistä.