Uuden valtatien suunnittelu Ylöjärveltä Hämeenkyröön alkaa

Pirkanmaan ely-keskus aloittaa Valtatie 3:n parantamiseen liittyvän suunnittelun Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä. Suunnitelmassa Ylöjärveltä Uudelta-Kuruntieltä rakennetaan täysin uusi nelikaistainen yhteys Hämeekyröön.
Kolmostie kulkee nykyisellään Ylöjärven Soppeenmäestä Hämeenkyröön. Tulevaisuudessa uusi valtatie aiotaan rakentaa Uudelta-Kuruntieltä Metsäkylän pohjoispuolen halki Hämeenkyröön 2+2-kaistaisena tienä. (Kuva: Vilma Kaura)

Hämeenkyrössä saatiin viime vuonna valmiiksi Väyläviraston kolmivuotinen rakennushanke, jossa Kolmostietä parannettiin Kyrökosken ja Hanhijärven välillä rakentamalla uusi, noin 10 kilometrin pituinen kapea keskikaiteellinen ja nelikaistainen valtatie.

Uusi ohitustie erkanee nykyisestä valtatiestä Hanhijärven kohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella ja palaa takaisin Hämeenkyrön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa. Väylän nopeusrajoitus on sata kilometriä tunnissa.

Samaan kokonaisuuteen liittyy Kolmostien parantaminen myös Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä, mistä Pirkaanmaan ely-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen ja siihen liittyvät maastotyöt ja tutkimukset.

Laadittavan suunnitelman tavoitteena on parantaa Kolmostien liikenneturvallisuutta ja vilkkaan valtatieosuuden palvelutasoa rakentamalla uusi ohitustie.

Tarkoituksena on rakentaa uusi tieliittymä pari kilometriä Elovainiolta Uudelta-Kuruntielle, josta lähtee uusinelikaistainen tieyhteys Metsäkylän pohjoispuolen maastoa pitkin Hämeekyrön Sarkkilaan. Tien nopeusrajoitus olisi sata kilometriä tunnissa.

Suunnittelu sisältää myös katujen, yksityisteiden ja jalankulku- ja pyöräteiden suunnittelua.  Koko hankkeen kustannusarvio on aiemmin laaditun yleissuunnitelman mukaan 132 miljoonaa euroa.

Varsinaisesta hankkeen toteutuksesta eli rakentamisesta ei ole tehty päätöstä, vaan nyt käynnistettävää tiesuunnittelmaa laaditaan ainakin vuoteen 2026 saakka. Tämän jälkeen suunnitelma viedään Väyläviraston investointiohjelmaan. Lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamista eli rakentamisesta tekee eduskunta.

Pirkanmaan ely-keskuksen  kuulutukseen tiesuunnitelman suunnittelusta ja maastotöiden aloittamisesta voi tutustua täällä.