Opetusalan määräaikaiset työsuhteet ja yhdenvertainen kohtelu puhuttivat valtuustossa – Ilotulitus saa jatkua uutenavuotena

Ylöjärven kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina viittä valtuustoaloitetta ja yhtä nuorisovaltuuston aloitetta. Eniten keskustelua herätti valtuustoaloite opetusalan määräaikaisten työsuhteiden kestosta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Kokousta veti tällä kertaa valtuuston toinen varapuheenjohtaja Tomi Saaristo (Suomen Kataja), kun valtuuston puheenjohtaja Juho Ojares (kok.) ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Leena Mankkinen (sd.) olivat estyneitä.

Keskustelua herättäneessä valtuustoaloitteessa opetusalan määräaikaisten työsuhteiden kestosta ja yhdenvertaisesta kohtelusta todetaan, että opetusalalla on tavallista, että määräaikainen työsuhde katkaistaan opetuksettomaksi ajaksi. Myös Ylöjärvi toimii yhä näin. Aloitteen mukaan tämä aiheuttaa eriarvoisen tilanteen, jossa täysin samaa työtä tehneet opettajat saavat työstään eri korvauksen.

Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Ylöjärvellä opetus- ja kasvatusalalla siirryttäisiin yhdenvertaisempaan työsuhdepolitiikkaan, jossa samasta työstä maksetaan aina sama korvaus. Aloitteen oli allekirjoittanut 15 valtuutettua.

Ylöjärven kaupungin sivistysjohtajan Matti Hurstin ja henkilöstöjohtaja Mira Hirvonen-Ylisen vastauksessa aloitteeseen todetaan, että Ylöjärven kaupunki ei pääsääntöisesti katkaise opettajien määräaikaisia palvelussuhteita koulujen kesäkeskeytyksen ajaksi. Vastauksen mukaan aloitteessa esitetty yleisvaatimus siitä, että määräaikaisten opettajien työsuhteiden tulee alkaa 1.8. ja päättyä 31.7. olisi monissa tilanteissa voimassa olevien sopimusten tai vakiintuneiden käytänteiden vastainen. Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöhallinnon ja sivistyspalveluiden lausunnon vastauksena aloitteeseen.

Valtuuston maanantain kokouksessa vihreiden valtuutettu Jenni Kiiskinen ehdotti, että vastaus aloitteeseen palautettaisiin valmisteluun.

– Jos opettaja on koko lukuvuoden työssä, hänelle pitää maksaa koko vuoden palkka, myös kesäajalta. Se, että maan tapa mahdollistaa epäreilun kohtelun, niin sitä ei automaattisesti pidä ottaa omaksi toimintatavaksi. Vastauksesta puuttuu tarkennusta lukumäärien suhteen. Toivoisin selkeämpää ja linjakkaampaa kantaa tällaiseen eriarvoiseen kohteluun, Kiiskinen perusteli.

SDP:n valtuutettu Jussi-Pekka Ahonen kannatti Kiiskisen palautusehdotusta.

– Kunnat jättää maksamatta kesäajan palkat säästösyistä ja näin tekee ilmeisesti myös Ylöjärvi. Minusta tämä asia pitää muuttaa ja täytyy muistaa, että meillä tässä salissa on kaikki valtaa muuttaa tilanne ja antaa positiivinen kuva myös Ylöjärvestä, Ahonen sanoi.

Kokoomuksen valtuutettu Peer Haataja ei yhtynyt Kiiskisen ja Ahosen näkemyksiin.

– Sivistysjohtajan vastaus toi aika yksiselitteisesti esiin sen, ettei meillä ole minkäänlaista eriarvoistavaa palkkapolitiikkaa. En ymmärrä Ahosen näkökulmaa. Jos palkataan määräajaksi tiettyyn tehtävään niin sitten jatkettaisiin kesän yli palkanmaksua, jos työ ei jatku syksyllä. Ei missään työsuhteessa tehdä näin, Haataja kommentoi.

Kokoomuksen valtuutettu Katja Luojus toi esiin myös toisenlaisen näkökulman.

– Jos käydään arvokeskustelua niin pitää keskustella myös koulunkäynnin ohjaajista, iltapäiväkerhon ohjaajista, erilaisista vapaa-ajan toiminnan ohjaajista ja kouluyhteisöohjaajista. Tämä liittyy tähän samaan viitekehykseen. Pitää siis tarkastella kokonaisuutta, ei pelkästään yhden ammattiryhmän kautta, Luojus sanoi.

Kiiskisen palautusehdotus kaatui lopulta valtuustossa äänin 28–23, joten kaupunginhallituksen pohjaesitys tuli valtuuston päätökseksi.

Keskustan valtuutettu Minna Sarvijärvi teki asiaan toivomusponsiesityksen, jossa esitetään, että Ylöjärven kaupungin työnantajakuvaa tarkastellaan määrätietoisesti ja kohennetaan saadun palautteen perusteella entistä veto- pito- ja ilovoimaisemmaksi. Toivomusponsi hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti.

Ilotulitus saa jatkua

Valtuustossa käytiin myös toinen äänestys, kun vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Sari Listenmaa ehdotti valtuustoaloitteen ilotulitusten rajoittamiseksi eläinten, ihmisten ja luonnon hyväksi palauttamista valmisteluun. Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot vastauksena aloitteeseen. Päätelmänä oli, että kaupungin uudenvuodentapahtuma pidetään jatkossakin huipentuen ilotulitukseen.

Listenmaan ehdotus kaatui valtuustossa äänin 45–6.

Valtuusto hyväksyi kokouksessa myös vastauksen valtuustoaloitteeseen tuhkien sirottelusta kaupungin alueelle. Vastauksen myötä Ylöjärvelle esitetään tuhkien sirottelupaikan sijainniksi kaupungin omistamalla kiinteistöllä sijaitsevaa noin 4,3 hehtaarin aluetta Kultatien länsipuolella. Lisäksi kaupunki ehdottaa haudattujen muistamiseen käytettäväksi paikaksi kaupungin omistuksessa olevaa Keskuspuiston aluetta.

Valtuusto hyväksyi myös vastauksen, joka oli annettu nuorisovaltuuston aloitteeseen uimahyppytornin saamiseksi Räikän uimarannalle. Hyppytornia ei voida rakentaa Räikälle turvallisuussyistä.