Aikainen joululahja – Merkittävä alue koko Ylöjärven kaupungin kehityksen kannalta

Ville MäkinenYlöjärven kaupunki sai ja samalla antoi vielä tällä viikolla eräänlaisen aikaisen joululahjan, kun kaupunginhallitus hyväksyi sekä Teivon-Mäkkylän alueen kaavaehdotuksen että Teivon ravirata-alueen kehittämistä koskeva aiesopimuksen.

Teivon-Mäkkylän alueen rakentuminen Tampereen rajanaapuriin on erittäin merkittävää koko Ylöjärven kaupungin kehityksen kannalta. Kun samalla alueelle saadaan kehitettyä Teivon ravikeskuksesta moderni tapahtumakeskus, näyttää tulevaisuus tältä osin erittäin valoisalta.

Tiivistyvä kaupunkirakenne tuottaa useita synergioita ja hyötyjä. Kun asiat tehdään hyvin, uusi rakentuva alue mahdollistaa Ylöjärven ja Tampereen yhteistyön tiivistymisen entisestään. Voidaan jopa tehdä yhteisiä investointeja sekä kehittää yhteisiä palveluja ja joukkoliikennettä. Rakennetun kaupunkiympäristön tiivistyminen ja kasvaminen kuntarajan molemmin puolin houkuttelee varmasti myös uusia yrityksiä ja sitä kautta alueen kilpailukyky kohenee.

Kaupunkisuunnitteluhankkeet voivat tuoda myös yhteisiä kulttuuritapahtumia ja muita yhteisöllisyyttä edistäviä asioita.

Suurin hyöty tullee yhteisestä, yhä kehittyvästä joukkoliikenteestä – on kyse sitten ratikasta, lähijunasta tai bussiliikenteestä. Saumaton joukkoliikenne hyödyttää ihan jokaista.

Teivon-Mäkkylän alueen kehitys mahdollistaa myös ympäristöystävällisyyden lisääntymisen ja sitä kautta parempaa elämänlaatua asukkaille. Samalla Ylöjärven kilpailukyky ja vetovoima verrattuna Tampereen muihin naapurikaupunkeihin kohenee merkittävästi.

Loppuun yksi pieni korjausehdotus: Tampereen Ravirata Oy:n nimen soisi muuttuvan niin, että yrityksen nimessä esiintyisi mieluummin Ylöjärvi kuin iso naapurimme.