Seutuvertailu: Varhaiskasvatuspalveluiden suosio kasvoi ja tukea tarvitsevien oppilaiden osuus nousi

Tampereen kaupunkiseudulla tehtyjen seutuvertailujen mukaan osallistumisaste seudun varhaiskasvatuspalveluihin nousi hieman vuonna 2022. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä pysyi edellisvuoden tasolla.

– Syntyvyys laski koko maassa edellisvuodesta ja tämä näkyi myös varhaiskasvatusikäisten määrässä seudullisesti. Vuonna 2022 syntynyt ikäluokka oli edellistä pienempi lähes jokaisessa kunnassa. Syntyvyyden laskua tasoittaa kuitenkin seudullinen muuttovoitto, suunnittelija Henrik Hiekkataipale Tampereen kaupungilta kertoo.

Perusopetuksen oppilasmäärä Tampereen kaupunkiseudulla on seutuvertailujen mukaan pysynyt edellisen lukuvuoden tasolla. Perusopetukseen siirtyvät ikäluokat ovat kuitenkin aiempaa pienempiä, joten tulevaisuudessa oppilasmäärä saattaa kääntyä seututasolla laskuun.

Perusopetuksessa tukea tarvitsevien oppilaiden osuus on seudulla kasvanut. Tehostetun tuen oppilaiden osuus on vuonna 2022 kasvanut edellisvuoteen verrattuna yhdellä prosenttiyksiköllä.

Perusopetukseen osallistuvien aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen on vuonna 2022 lisääntynyt merkittävästi edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Kasvua on tullut ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden osalta neljä prosenttiyksikköä ja toisen vuosiluokan oppilaiden osalta kuusi prosenttiyksikköä.

Lukiolaisten määrä seudulla kasvoi

Lukiokoulutuksen oppilasmäärä seudulla on vuonna 2022 kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu selittyy Tampereen, Nokian ja Kangasalan lukiokoulutuksen aloituspaikkojen kasvulla. Tästä huolimatta tamperelaisten osuus tamperelaisissa lukioissa on laskenut.

Tampereen kaupunkiseudulla on koottu seutuvertailuja vuodesta 2017 lähtien. Seutuvertailut rakentavat ymmärrystä seudun palveluista ja tulevaisuuden tarpeista ja tukevat kuntia päätöksenteossa. Päättäjien pyynnöstä vertailut sisältävät nyt myös kuntakohtaiset toimenpidesuositukset.

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti.