Metsäkoneenkuljettajista voi tulla pulaa lähivuosina – Kuljettajia valmistuu Kurussa

Suomen metsäkeskuksen metsäkonealan tulevaisuuskatsauksen mukaan noin puolet metsäkoneenkuljettajaksi valmistuneista vaihtaa alaa, joten osaavista kuljettajista voi tulla pulaa lähivuosina.

Suomen metsäkeskuksen mukaan metsäkoneenkuljettajien työn vaatimukset ovat lisääntyneet. Kuljettajien täytyy huomioida työssään eri lait, sertifioinnit ja suositukset sekä myös metsänomistajien toiveet.

Metsäteollisuus saa kotimaisen puuraaka-aineen metsästä noin 6 500 metsäkoneenkuljettajan voimin. Metsäkoneenkuljettajia valmistuu vuosittain noin 400, mutta noin puolet kuljettajista siirtyy muihin tehtäviin muutaman vuoden kuluttua valmistumisesta. Tämän vuoksi kuljettajista voi tulla lähivuosina pulaa.

Kurun metsäoppilaitoksesta valmistuu vuosittain metsäkoneenkuljettajia. (Arkistokuva)

Metsäkoneenkuljettajia koulutetaan Tampereen seudun ammattiopiston Tredun Kurun toimipisteessä. Opinnoissa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja hyödynnetään uusinta teknologiaa. Opiskelijat opettelevat metsäkoneen käyttöä aluksi metsäkonesimulaattorin avulla, jonka jälkeen he pääsevät oikean koneen puikkoihin. Opetuksessa hyödynnetään myös konedatan seurantajärjestelmiä ja kuljettajaa opastavaa tekniikkaa.

Metsäkoneenkuljettajien työn vaatimukset ovat kasvaneet. Luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristön hyvinvointiin liittyvät vaatimukset kuljettajille lisääntyvät koko ajan lainsäädännön, metsänhoidon suositusten ja sertifioinnin kriteerien kautta.

– Myös metsänomistajat vaativat entistä monipuolisempia hakkuita metsissään. Esimerkiksi peitteistä metsänkäsittelyä toivotaan aiempaa enemmän, ja se edellyttää kuljettajilta ja metsäoppilaitosten opettajilta taitojen päivittämistä, yrityspalvelujen päällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta sanoo.

Metsäkoneenkuljettajan työssä tarvitaan monipuolista tietoa ja osaamista. Metsäkoneenkuljettajiksi aikoville on tulossa soveltuvuuskoe, jota pilotoidaan kuluvan vuoden aikana. Ammattitaitoinen koneenkuljettaja voi tulevaisuudessa vaikuttaa ansioihinsa ja työoloihinsa aiempaa enemmän.

Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan osaaville koneenkuljettajille, soveltuvalle kalustolle ja suunnittelutaidolle on kysyntää lähivuosina. On arvioitu, että luonnonhoitotöitä tekevien yritysten määrä pitäisi lähivuosina lähes kaksinkertaistaa, jotta tavoitteisiin päästäisiin.

– Koneyrittäjien kannattaa verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Yrittäjäyhteistyön avulla on mahdollista toteuttaa isompia urakoita ja hankkeita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, yrityspalvelujen asiantuntija Risto Mulari Suomen metsäkeskuksesta sanoo.