Hankala taloustilanne vaikeuttaa kiinteistökauppojen tekemistä – Ylöjärvelläkin selvä lasku kauppamäärissä

Kiinteistökauppoja on tehty yli 16 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna tammikuun alun ja syyskuun puolivälin välisenä aikana. Esimerkiksi omakotitalokauppojen määrät ja hinnat ovat laskeneet selvästi.

Kiinteistökauppojen määrän vähenemisessä näkyy kiinteistö- ja rakennusalan ahdinko. Viime vuoden syksyllä alkanut kauppamäärien väheneminen jatkuu edelleen. Kuluvan vuoden kauppamäärät ovat 1990-luvun alun tasolla. Määrät ovat heikompia kuin yhtenäkään vastaavana ajanjaksona 2000-luvulla. Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta

Epävarmuus kiinteistömarkkinoilla, korkojen nousu sekä kotitalouksien luottamuksen heikkeneminen omaan talouteen heijastuvat kiinteistökauppojen lukumäärissä ja hinnoissa.

Siivikkalassa on tehty joitakin kiinteistökauppoja, mutta kauppamäärät ovat laskeneet selvästi Ylöjärvellä. (Arkistokuva / Jani Saarenpää)

− Syyskuun puoliväliin mennessä tänä vuonna on tehty 38 000 kiinteistökauppaa, mikä on yli 16 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikajaksona. Kauppamäärissä pudotus tarkoittaa 7 400 kauppaa vähemmän verrattuna viime vuoteen. Kuluvan vuoden luvut kertovat hyvin tämänhetkisestä tilanteesta kiinteistömarkkinoilla, rekisteripäällikkö Saara Saari Maanmittauslaitoksesta kertoo.

Tänä vuonna tehtiin syyskuun puoliväliin mennessä 4 600 edustavaa pientalokauppaa asemakaava-alueilla, joka on noin 31 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Mediaanihinta oli noin 157 000 euroa, joka on lähes 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samana ajankohtana. Alueellisia eroja kauppojen lukumäärissä sekä keskihinnoissa on merkittävästi.

Kiinteistökauppojen väheminen ja hintojen tippuminen näkyy myös Ylöjärvellä.

Ylöjärvellä on tehty tänä vuonna toistaiseksi 32 kauppaa asemakaava-alueella sijaitsevista, rakennetuista asuinpientalokiinteistöistä. Viime vuonna vastaavia kauppoja tehtiin 90. Viime vuonna näiden kiinteistöjen kauppahinnan mediaani oli 276 000 euroa ja tänä vuonna se on ollut 244 000 euroa.

Ylöjärven haja-asutusalueella sijaitsevista, rakennetuista asuinpientalokiinteistöistä, on tehty tänä vuonna 21 kauppaa 190 000 euron mediaanihinnalla. Viime vuonna vastaavia kiinteistöjä myytiin 45 ja niiden mediaanihinta oli 235 000 euroa.

Rantaan rajoittuvia lomakiinteistöjä Ylöjärven yleis- ja ranta-asemakaava-alueella on kaupattu tänä vuonna 10 ja niiden mediaanihinta on ollut 93 000 euroa. Viime vuonna näitä kiinteistöjä myytiin 25 kappaletta ja niiden kauppahinnan mediaani oli selvästi korkeampi eli 138 750 euroa.

Ylöjärven haja-asutusalueella rantaan rajoittuvia lomakiinteistöjä on myyty tänä vuonna toistaiseksi vai neljä kappaletta 102 500 euron mediaanihintaan. Viime vuonna vastaavia kohteita meni kaupaksi 21 kappaletta ja miiden kauppahinnan mediaani oli 125 000 euroa.

Koko Suomessa on kuluvan vuoden aikana on tehty 1 700 rantaan rajoittuvien kaava-alueella sijaitsevien lomamökkien kauppaa, joka on 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Lomamökkien mediaanihinta oli noin 90 000 euroa, joka on yli 8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

− Vapaa-ajanasuntojen kauppa ei käynnistynyt tänä kesänä ja kauppa kävi verkkaisesti. Vaikka kauppamäärät laskivat vähemmän kuin viime vuonna, mediaanihinta laski viime vuoteen verrattuna merkittävästi. Toki alueellisia eroja oli runsaasti. Tilastosta voidaan todeta, että vuodesta toiseen suositut alueet ja kohteet löytävät ostajansa suhdanteista huolimatta, rekisteripäällikkö Saara Saari toteaa.