Kortteentie siirtynee kulkemaan tulevaisuudessa Siltatien ali – Alueelle myös lähikauppa?

Ylöjärven kaupunki on käynnistänyt Siltatien ympäristön asemakaavan muutoksen, joka koskee noin 7,5 hehtaarin aluetta Kortteentiellä, Perkonmäentiellä ja Lähdevainiontiellä. Kaavasta on julkaistu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta voi jättää mielipiteitä ja muistutuksia 15.10. saakka.
Kortteentien ja Siltatien risteyskohta on nykyisellään hankala esimerkiksi linja-autoille, sillä Kortteentien loppu muodostaa s-mallisen mutkan. (Arkistokuva)

Kaavamuutoksella tutkitaan, voitaisiinko liikennejärjestelyt toteuttaa Siltatien ympäristössä tulevaisuudessa eri tasossa siten, että Kortteentie kulkisi Siltatien ali yhdistyen lopulta Perkonmäentiehen. Perkonmäentie on uusi katu, jota on olemassa jo lyhyt pätkä Lähdevainiontien ja Siltatien risteyksessä Siltatien yhtenäiskoulun läheisyydessä.

Ylöjärven kaupungin kaavasuunnittelija Katri Puistovirta kertoo, että kaavamuutoksen lähtökohtana on helpottaa liikennejärjestelyjä alueella.

– Tällä hetkellä Kortteentien linjaus on hankala, sillä se muodostaa Siltatiehen yhdistyessään s-mutkan, joka on hankala etenkin linja-autoille.

Puistovirran mukaan kaavamuutoksessa ja katusuunnittelussa tullaan huomioimaan myös kevyenliikenteen yhteydet, joiden suunnitelmat tehdään lopulta katusuunnittelun yhteydessä.

Vielä ei ole siis selvää, kulkeeko esimerkiksi Kortteentien kevyen liikenteen väylä jatkossa Siltatien ali.  Tällä hetkellä Kortteentien ja Siltatien risteyskohdassa, Puistovirran mainitsemassa s-mutkassa, kulkee ajoradan vieressä soratie, jota kävelijät ja pyöräilijät käyttävät.

Siltatielle lähikauppa?

Lisäksi alueen kaavoitustyössä otetaan huomioon muut alueen muutostarpeet, kuten mahdollisen lähikaupan sijoittuminen.

Siltatien ja Perkonmäentien risteysalueella sijaitsee voimassa olevassa asemakaavassa osoitetut liike- ja toimistorakennusten korttelialue sekä asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue, joita ei ole vielä rakennettu.

Puistovirran mukaan alustavan rajauksen mukaan kaavamuutos koskee myös näitä kortteleita.

– Lähikauppa voi siis asemakaavan mukaan sijaita Perkonmäentien ja Siltatien risteyksessä ja tätä tarvittaessa täsmennetään kaavamuutoksen yhteydessä.