Työttömien määrä kasvussa Pirkanmaalla

Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa reilulla 3 000 henkilöllä.  Positiivinen työllisyyskehitys Pirkanmaalla on hidastumassa ja valmistuneiden siirtymisessä työelämään on kitkaa.
Kaavio: Pirkanmaan Ely-keskus

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan työttömien määrä Pirkanmaalla oli vuoden 2023 kesäkuussa 1 384 henkilöä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoita oli kesäkuussa yhteensä 24 003 henkilöä.

Hakijamäärä nousi toukokuusta 3 220 henkilöllä. Lomautettujen määrä Pirkanmaalla oli 1 414 henkilöä, kasvua vuositasolla 433 henkilöä.

Ylöjärvellä työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 1 005, kun heitä oli toukokuussa 829. Lomautettuna oli 95 henkilöä.

Avoimia työpaikkoja Ylöjärvellä oli kesäkuun lopussa 196 kappaletta.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa 264 731 henkilöä, joista lomautettujen osuus 15 779 henkilöä. Työttömien ja lomautettujen määrä nousi koko maassa vuositasolla 4 942 henkilöllä, eli 1,9 prosenttia.

Pirkanmaan positiivinen työllisyyskehitys hidastumassa

Työttömyysasteen kehitys on Pirkanmaalla jo muutaman vuoden ajan ollut positiivinen. Suotuisa kehitys saattaa nyt kuitenkin hidastua hieman odotettua nopeammin. Lievää hidastumista näkyi jo helmikuussa, ja sama trendi jatkui huhti- ja toukokuussa.

Pirkanmaan työttömyysaste oli Etelä­-Pohjanmaan (6,4 prosenttia), Pohjanmaan (6,9 prosenttia), Kainuun (8,8 prosenttia), Satakunnan (9,3 prosenttia) sekä Varsinais-­Suomen (9,4 prosenttia) jälkeen kuudennella sijalla ollen 9,5 prosenttia. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 10 prosenttia.

Ely-keskuksen mukaan muutoksia saattavat selittää myös kesäkuun opiskelijavirrat TE-hallinnon asiakaskuntaan.