Rakennusliikkeet ovat ilmeisesti tottuneet maan tapaan– Pesimärauhaa linnuille

Kuruntien varteen alkaa pian kohota uusi kerrostalo, kun Peabtalo Oy alkaa rakentaa asunto-osakeyhtiö Allegroa. Hienoa, että saadaan Ylöjärven lisääntyvälle väestölle uusia koteja.

Tässä kävi vain niin – jälleen kerran – että alueen puusto kaadettiin lintujen pesintäaikaan. Kerrostalon rakennusluvasta valitettiin. Päätös valituksen hylkäämisestä annettiin kuitenkin jo helmikuussa, joten aikaa puunkaatoon ennen pesintäaikaa olisi ollut runsaasti.

Lintujen pesimärauhasta on säädetty luonnonsuojelulain pykälässä 39. Laki on sinänsä varsin yksiselitteinen, mutta rikkomuksia tapahtuu valitettavan usein. Rakennusliikkeet ovat ilmeisesti tottuneet maan tapaan: ympäristörikoksen pitää olla todella törkeä ja mittavia vahinkoja aiheuttava ennen kuin rikosta aletaan tutkia ja siitä aiheutuu tekijälle seuraamuksia.

Ehdotamme, että kesähakkuiden välttämiseksi rakennusliikkeet ottaisivat käyttöönsä vuosikellon. Syyskuussa kello hälyttäisi tulevan kesän rakennuspaikkojen raivaamisesta. Silloin jäisi puoli vuotta aikaa hoitaa puunkaato asian mukaisesti ja lakia rikkomatta.

Timo Järvenpää
Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys