Ylöjärven Nysse-linjojen 80, 81 ja 83 liikennöitsijä seuraaville vuosille on valittu

Nysse-linjojen 33, 35, 80, 81 ja 83 liikennöinnin sopimuskaudelle 3.6.2024-30.5.2032 ja linjan 6 liikennöinnin sopimuskaudelle 3.6.2024-4.6.2028 on voittanut Vekka Group Oy.

Tarjouskilpailu oli jaettu kahteen osa-alueeseen. Hankintaan sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimuksia kahdella yksivuotisella optiokaudella. Sopimusten arvo on noin 58,9 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Määräaikaan mennessä linjojen 33, 35, 80, 81 ja 83 kilpailutukseen saatiin kolme tarjousta ja linjalle 6 neljä tarjousta. Tarjouksen jättivät Länsilinjat Oy, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy ja Vekka Group Oy molempiin kilpailutuksiin ja Oy Pohjolan Liikenne Ab linjan 6 kilpailutukseen.

Nyssen mukaan kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset. Valintaperusteena hankinnoissa oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 90 prosenttia ja laadun 10 prosenttia. Vertailun lopulliset pisteet saatiin laskemalla yhteen hinta- ja laatupisteet.

Kummatkin osa-alueet Nysse-liikenteen kilpailutuksesta voitti Vekka Group Oy, joka tarjosi liikenteeseen vaatimusten mukaisesti uusia sähkölinja-autoja linjolle 33, 35, 80, 81 ja 83 ja  linjalle 6 käytettyjä linja-autoja, joiden käyttövoimana on uusiutuva diesel.

Kilpailutuksen tulos hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa keskiviikkona 24. toukokuuta.

Ylöjärven linjojen 84 (Takamaa – Soppeenmäki) ja 85 (Kuru/Mutala – Soppeenmäki) liikennöitsijänä jatkaa 7.6.2026 saakka Pirkanmaan Tilausliikenne Oy.

Lue myös: Nysse jatkaa sopimuksia Pirkanmaan Tilausliikenteen kanssa