Koulutuskeskus Valoa aiotaan laajentaa, Ylöjärven lukioon kymmeniä uusia aloituspaikkoja

Koulutuskeskus Valon rakennusta on tarkoitus laajentaa jo ensi vuonna. Ylöjärven lukiossa alkaa puolestaan teknologian painotuslinja.

Laajennuksen taustalla on LisäValo-hanke, joka on Ylöjärven kaupungin, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK:n yhteinen projekti.

LisäValo-hankkeen taustalla on viime vuonna tehty aiesopimus Ylöjärvellä sijaitsevan koulutuskeskus Valon toiminnan laajentamisesta. Osapuolet ovat todenneet, että aiesopimuksen keskeiset tavoitteet on saavutettu ja että varsinainen LisäValo-hanke kannattaisi käynnistää.

Koulutuskeskus Valo on saamassa lisätiloja. (Kuva: Jani Saarenpää)

Hankkeen myötä Ylöjärven lukion aloituspaikkoja lisätään 40 opiskelijalla. Lukioon luodaan yleislinjan ja yrittäjyyslinjan rinnalle kokonaan uusi teknologian painotuslinja.

Ylöjärven kaupungin tiedotteen mukaan tavoitteena on, että Koulutuskeskus Valoon luodaan yhteistyössä TAMK:n kanssa niin sanottuja väyläopintoja ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille nuorille.

– Kehittämisen keskiössä ovat elinkeinoelämän tarpeet ja huoli osaavan työvoiman saamisesta, Ylöjärven kaupungin sivistysjohtaja Matti Hursti ja Tredun johtaja Kirsi Viskari toteavat.

Tredu ei ole sitoutunut rakentamaan lisää tilaa koulutuskeskukseen, mutta voi vuokrata tiloja käyttöönsä.

Rakennustyöt alkavat jo ensi vuonna?

Valoon on tarkoitus tehdä uudenlainen oppimisympäristö. Oppimistiloista aiotaan tehdä hybridejä eli ne sallisivat pienimuotoiset demonstraatiot mutta toimisivat myös teorialuokkina. Perusluokkien lisäksi LisäValossa olisi erilaisia paja- ja harjoittelutiloja sekä virtuaalisia oppimisympäristöjä ja muita teknisiä oppimisasemia.

LisäValossa olisi tarkoitus opiskella ja harjoitella esimerkiksi ohjelmointia, koodausta, robotiikkaa, mittaamista, testaamista, konepiirustusta, materiaalioppia, rakentelua, kokoamista ja koneiden käyttöä.

Tiloja voisivat lukion ja Tredun opiskelijoiden lisäksi käyttää myös muut toimijat ja ne olisivat käytettävissä iltaisin, viikonloppuisin sekä koulujen loma-aikoina.

Koulutustarjonnan laajentamisessa ja pilotoinneissa on tarkoitus huomioida myös uudet energiateknologiat, kuten vetyteknologia.

Tavoitteena on käynnistää rakennustyöt ensi vuoden aikana ja toiminnan pitäisi käynnistyä vuoden 2026 elokuussa.

Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee hankkeen käynnistämistä kokouksessaan 16.5.2023.