Vasemmistoliiton aloite: Vainajien tuhkille sirottelupaikka kaupungin alueelle

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen tuhkien sirottelusta kaupungin alueelle.

– Tuhkauksesta on tullut hyvin yleinen hautaustapa. Tuhkaushautauksen lisääntymisen myötä kiinnostus sijoittaa tuhkat perinteisten hautausmaiden ulkopuolelle on lisääntynyt, aloitteessa todetaan.

Vesistöjen lisäksi monet kokevat metsät tärkeiksi paikoiksi vainajan tuhkien sirotteluun. Aloitteessa todetaan, että luonnollisten paikkojen suosion lisäksi perinteisten hautausmaiden ulkopuoliset hautapaikat mahdollistavat eettisen vaihtoehdon uskonnottomille sekä muihin uskontokuntiin kuuluville.

-Tuhkan sijoittamiseen tulee olla alueen omistajan tai haltijan suostumus. Kunnissa, myös Ylöjärvellä voidaan ja on myönnetty lupia tuhkien sirottelulle. Luvan saaminen kuitenkin edellyttää hallinnollista lupaprosessia, eikä se ole välttämättä yleisessä tiedossa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärven kaupunki luo selkeät ja saatavilla olevat ohjeet tuhkien sirotteluun maa- ja vesialueilla, keventää lupaprosessia sekä osoittaa tuhkien sirottelupaikat alueiltaan.

Tämän lisäksi vasemmistoliitto esittää, että kaupunki tarkastelee mahdollisuutta perustaa muistolehdon tunnustuksettomien ja muualle haudattujen muistamiselle.