Nyssen uusi vyöhykemalli astunee voimaan ensi vuoden alussa: Näin bussimatkat halpenevat tai kallistuvat

Nysse on selvittänyt nykyisen kuuden vyöhykkeen mallin muuttamista helppokäyttöisemmäksi. Uudistuksella tavoitellaan helppoutta niin vyöhykkeiden hahmottamiseen, lipun ostoon kuin maksamiseenkin.
Yhden vyöhykkeen mallissa koko Nysse-alue olisi yhtä yhteistä vyöhykettä ja lippujen hinnat olisivat samat matkojen pituuksista tai alueen palvelutarjonnasta riippumatta. Kolmen vyöhykkeen mallisa taas olisi kolme vyöhykettä A, B ja C. Nykyiset A- ja B-vyöhykkeet säilyisivät ennallaan.

Alkuselvityksen jälkeen vyöhykemallit esiteltiin joukkoliikennelautakunnalle, ja jatkoon pääsivät kolmen ja yhden vyöhykkeen mallit. Näistä malleista pyydettiin mielipiteitä asiakkailta sekä lausunnot toimialueen kunnilta.

Verkkokysely asukkaille oli avoinna 14.11.–13.12. Nysse kertoo, että vastauksia saatiin yhteensä 2 488, ja vastaajien joukossa oli joukkoliikenteen säännöllisiä ja satunnaiskäyttäjiä sekä pääsääntöisesti omalla autolla liikkuvia. Suurin osa vastaajista oli 25–64-vuotiaita säännöllisesti joukkoliikennettä käyttäviä.

Lue myös: Päätös on tehty: Näin Ylöjärven bussilinjat liikennöivät ensi vuonna: Asuntilasta ja Siivikkalasta vaihto ratikkaan, Soppeentielle avataan yhteys

Kolme vyöhykettä koettiin oikeudenmukaisemmaksi

Vastauksissa yhden vyöhykkeen malli todettiin helpommaksi ymmärtää kuin kolmen vyöhykkeen malli, ja sen uskottiin houkuttelevan tekemään pidempiä matkoja ja nopeuttavan lippulaitteella asiointia.

Ongelmaksi koettiin kuitenkin iso hinnankorotus lyhyillä matkoilla. Moni koki epäreiluksi sen, että pidemmän matkan saisi saman hintaan kuin lyhyen, vaikka vain muutaman pysäkinvälin matkan.

Kolmen vyöhykkeen mallissa hyväksi koettiin hintojen pysyminen lähes nykyisellä tasolla. Nyssen mukaan palautteissa ihmeteltiin, miksi kaksi vyöhykettä ei riitä, ja osa ehdotti A- ja B-vyöhykkeiden yhdistämistä.

Mallissa pitäisi edelleen valita vyöhykkeitä lippulaitteelta, minkä moni koki hankalaksi. Kolmen vyöhykkeen malli koettiin kuitenkin pääsääntöisesti oikeudenmukaisemmaksi kuin yhden, koska matkan pituudella olisi vaikutusta lipun hintaan.

Ylöjärven lisäksi kolmen vyöhykkeen mallia kannattivat Kangasala, Valkeakoski, Tampere, Nokia, Pirkkala ja Pirkanmaan ELY-keskus.

Kunnista enemmistö kannatti kolmea vyöhykettä

Myös toimialueen kunnilta, Valkeakosken kaupungilta, Kuhmoisten kunnalta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymältä pyydettiin lausunnot yhden ja kolmen vyöhykkeen malleista. Lausunnoissa pyydettiin ottamaan kantaa vyöhykemalleihin, niiden arvioituihin kustannusvaikutuksiin sekä siihen, pitäisikö muutosten sijaan jatkaa nykyisellä kuuden vyöhykkeen mallilla.

Ylöjärven lisäksi kolmen vyöhykkeen mallia kannattivat Kangasala, Valkeakoski, Tampere, Nokia, Pirkkala ja Pirkanmaan ELY-keskus.

Yhden vyöhykkeen mallia kannattivat Vesilahti ja Orivesi, mikäli malli voitaisiin toteuttaa ilman suuria lipunhintojen korotuksia. Myös Lempäälä oli valmis valitsemaan yhden vyöhykkeen mallin, ja subventoimaan mallin aiheuttamat kustannukset. Kuhmoisille kaikki mallit olivat hyväksyttäviä.

Kangasala ja Nokia ilmoittivat, että joukkoliikenteen tukea ei ole mahdollista kasvattaa. Lempäälä, Orivesi, Vesilahti ja Kuhmoinen olisivat valmiita korottamaan joukkoliikenteen tukea laskeman mukaisesti 20 %.

Kaikissa lausunnoissa korostettiin, että nykyinen vyöhykejärjestelmä vaatii yksinkertaistamista ja vyöhykkeiden määrää on syytä vähentää.

Vyöhykemalleista saadut palautteet ja lausunnot on esitelty Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle. Päätöksentekoon asia etenee 15.3.2023. Aikaisintaan uusi vyöhykemalli tulee käyttöön ensi vuoden alussa.

Lue myös: Bussilippujen hinnat nousevat toukokuussa – Katso taulukosta, millainen korotus omaan matkalippuun on tulossa

Yhden vyöhykkeen mallia kannattivat Vesilahti ja Orivesi, mikäli malli voitaisiin toteuttaa ilman suuria lipunhintojen korotuksia.

Tällaisia ovat ehdotetut vyöhykemallit:

Yhden vyöhykkeen malli:

 • Yhden vyöhykkeen mallissa koko Nysse-alue olisi yhtä yhteistä vyöhykettä ja lippujen hinnat olisivat samat matkojen pituuksista tai alueen palvelutarjonnasta riippumatta.
 • Lipun hintaan vaikuttaisi maksutapa, asiakkaan ikäryhmä sekä mahdolliset alennukset.
 • Vyöhykkeitä ei tarvitsisi valita Nella.fi -verkkopalvelussa, myyntipisteissä eikä bussin tai ratikan lippulaitteella.
 • Hinnasto olisi yksinkertainen: hintaan vaikuttaisi maksutapa, asiakkaan ikäryhmä ja mahdolliset alennukset.
 • Pitkien ja lyhyiden matkojen hinnat tasattaisiin: lyhyempien matkojen hinnat nousisivat ja pitkien matkojen hinnat laskisivat nykyiseen verrattuna.

Kolmen vyöhykkeen malli:

 • Kolmen vyöhykkeen mallisa olisi kolme vyöhykettä A, B ja C. Nykyiset A- ja B-vyöhykkeet säilyisivät ennallaan.
 • Lippu ostettaisiin vyöhykkeille AB, BC tai ABC. Näin kaikissa kunnissa voisi matkustaa lyhyitä kahden vyöhykkeen matkoja edullisesti.
 • Kolmen vyöhykkeen lippu kattaisi koko alueen.
 • Vyöhykkeet valittaisiin samaan tapaan kuin nykyäänkin, mutta valintoja olisi huomattavasti vähemmän: AB, BC tai ABC.
 • Malliin siirtyminen tarkoittaisi noin 1 % hintakorotusta kahden ja kolmen vyöhykkeen lippuihin. Näin lyhyillä matkoilla hintoihin tulisi pieni korotus.
 • Pitkillä matkoilla hinnat käytännössä laskisivat nykyiseen verrattuna, koska kolmen vyöhykkeen lippu kattaisi koko alueen.