Kela ehdottaa 47 000 vuositulorajan ylittäneelle opiskelijalle opintotuen takaisinperintää

Noin 47 000 opintotuen saajan tulot ylittivät vuositulorajan toissa vuonna. Kela on nyt lähettänyt heille päätösehdotuksen tuen takaisinperinnästä. Ehdotusten määrä on tänä vuonna suurempi kuin vuosi sitten.

Vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti tukea yhdeksältä kuukaudelta vuonna 2021, hänellä sai olla muita tuloja enintään 12 498 euroa.

Keskimäärin opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 976 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 45,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 opintotukea sai yhteensä noin 320 860 opiskelijaa.

Vuosi sitten Kela lähetti päätösehdotuksen 40 946 opiskelijalle eli päätösehdotuksen saaneita on 6 003 enemmän kuin viime vuonna.

Uudelleenkäsittelypyyntö viimeistään maaliskuun puolivälissä

Jos opiskelija on saanut päätösehdotuksen, hän voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön. Se pitää tehdä viimeistään 16. maaliskuuta.
Uudelleenkäsittelypyyntö kannattaa tehdä, jos opiskelija on vuoden 2021 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Kela on tarkistanut tulorekisteristä tulot niiltä korkeakouluopiskelijoilta, jotka ovat aloittaneet opintonsa, valmistuneet tai käyttäneet enimmäistukiaikansa loppuun vuoden 2021 aikana.

Opiskelijan täytyy seurata omien tulojensa kertymistä

Opiskelijan täytyy itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Tulorajoja korotettiin 25 prosentilla vuoden 2022 alusta ja uudelleen vuodesta 2023 alkaen. Nyt vuosituloraja on 18 720 euroa, jos opiskelija saa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta. Viime vuonna vuosituloraja oli 15 630 euroa.

Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti OmaKelassa. Vuoden 2022 opintotuen vapaaehtoiset palautukset täytyy maksaa huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 prosentilla. Kyseessä on kertaluonteinen korotus, ei korko.